Over Voedselbanken Nederland

Vanuit het landelijke servicecentrum in Houten ondersteunen we de lokale voedselbanken met het voedselveilig werven, verdelen van voedsel en hulp bij klantenzaken. Ook voor taken, zoals fondsenwerving, financiën, juridische zaken, ICT, secretariaat en communicatie bieden we vanuit Houten ondersteuning. Wij werken in het hele land uitsluitend met vrijwilligers.

Op dit moment zijn dat 177 voedselbanken. Deze beschikken samen over ruim 500 uitgiftepunten zodat er altijd een uitgiftepunt in de buurt is van onze klanten en zij niet ver hoeven te reizen. De voedselbanken worden voor een groot deel van voedsel voorzien via de 10 regionale distributiecentra.

Onze missie

Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen in Nederland die het tijdelijk zelf niet redden. We doen dat uitsluitend met vrijwilligers, die we liever onbetaalde professionals noemen. Daarnaast willen wij door het inzamelen en verstrekken van voedsel een bijdrage leveren aan het tegengaan van voedselverspilling.

Onze visie

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens.
De voedselbanken helpen diegenen die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Onze kernwaarden

 • We werken uitsluitend met vrijwilligers.
 • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt.
 • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel.
 • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel.
 • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk.
 • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’).
 • We zijn transparant in onze verantwoording.

CBF-Erkend goed doel

Voedselbanken Nederland heeft een CBF-Erkenning wat hét keurmerk is voor goede doelen in Nederland. Ruim 4,5 miljard euro staat onder actief toezicht van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Alleen goede doelen die aan de strenge kwaliteitseisen van het CBF voldoen krijgen de CBF-Erkenning.

Zo kan iedereen ervan uitgaan dat Voedselbanken Nederland:

 • bijdraagt aan een betere wereld;
 • zorgvuldig omgaat met elke gedoneerde euro;
 • verantwoording aflegt; en
 • zich onafhankelijk laat controleren.


Voedselbanken Nederland mag dan ook het ‘Erkend Goed Doel’-logo van het CBF gebruiken en geeft daarmee een krachtig signaal af: Voedselbanken Nederland is een verantwoord goed doel waar je gerust aan kan geven.