Klachtenregeling – Vertrouwenspersonen

Klachtenregeling

Ben je een klant van een voedselbank?

Voor klachten over die voedselbank kun je je wenden tot het bestuur van de voedselbank waar je klant bent. De gegevens over het indienen van klachten en over het bestuur tref je aan op de website van jouw voedselbank. Daar is ook de Klachtenregeling te vinden waarover iedere voedselbank moet beschikken. Als de klacht een bestuurslid betreft, dient de klacht bij de overige bestuursleden van de voedselbank te worden ingediend en door hen te worden behandeld.
Indien de klacht een (vermoeden van) integriteitsschending of grensoverschrijdend seksueel gedrag betreft, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de Integriteitscode die als Bijlage 6 toegevoegd is aan het Voedselbank Reglement 2022.
Het bestuur van jouw voedselbank is aan zet bij de behandeling van jouw klacht en komt met een oordeel. In het geval dat het proces daarnaartoe onredelijk verlopen mocht zijn, of als je niet durft te klagen dan kan je terecht bij klachten@voedselbankennederland.nl. We kijken dan samen met jou naar de klacht.

Ben je vrijwilliger bij een voedselbank of bij Voedselbanken Nederland?

Je kunt jouw klacht indienen bij het bestuur van jouw voedselbank of bij Voedselbanken Nederland (als je daar vrijwilliger bent); de Klachtenregeling 2023 van Voedselbanken Nederland vind je hier. Voor de klachtenregeling van jouw voedselbank moet je website van die voedselbank raadplegen. Als de klacht een bestuurslid betreft, dient de klacht bij de overige bestuursleden van de desbetreffende organisatie te worden ingediend en door hen te worden behandeld.
Indien de klacht een (vermoeden van) integriteitsschending of grensoverschrijdend seksueel gedrag betreft, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de Integriteitscode die als Bijlage 6 toegevoegd is aan het Voedselbank Reglement 2022 (klik hier).
Het bestuur van jouw voedselbank is aan zet bij de behandeling van jouw klacht en komt met een oordeel. In het geval dat het proces daarnaartoe onredelijk verlopen mocht zijn, of als je niet durft te klagen, dan kan je terecht bij klachten@voedselbankennederland.nl. We kijken dan samen met jou naar de klacht

Ben je leverancier of op andere wijze betrokken bij een voedselbank?

Je kunt jouw klacht bij het bestuur van die voedselbank indienen. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je een verzoek om bemiddeling doen bij Voedselbanken Nederland. De klacht kan ter bemiddeling worden gestuurd naar klachten@voedselbankennederland.nl.

Interne klachten?

Het gaat hierbij om klachten van voedselbanken over andere voedselbanken, over een regionaal distributiecentrum, over Voedselbanken Nederland, over andere organisaties die nauw met Voedselbanken Nederland zijn verbonden en als zodanig zijn aangewezen, of over het Regionaal Overleg Platform en vice versa. Deze klachten worden behandeld door het bestuur van de organisatie waartegen de klacht is gericht. In alle gevallen wordt een maximale inspanning verricht de klacht in goed overleg tussen partijen op te lossen, waarbij Voedselbanken Nederland desgevraagd een bemiddelende rol speelt. De klacht kan ter bemiddeling worden gestuurd aan klachten@voedselbankennederland.nl.

Als de kwestie door bemiddeling van de vereniging niet tot een bevredigende oplossing leidt, staat voor elk van de betrokken partijen de mogelijkheid van beroep open bij het Arbitragecollege Voedselbanken Nederland, dat een bindende uitspraak doet. Ook dit verzoek kun je indienen via het adres klachten@voedselbankennederland.nl. Het verzoek wordt dan doorgezonden aan de secretaris van het Arbitragecollege.

Vertrouwenspersonen

Voedselbanken Nederland heeft een aantal vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn beschikbaar voor vrijwilligers van:

  • de voedselbanken die lid zijn van Voedselbanken Nederland en die geen eigen vertrouwenspersoon hebben;
  • de regionale distributiecentra van de voedselbanken;
  • Voedselbanken Nederland; en
  • de met ons officieel verbonden organisaties. Op dit moment zijn dat de Groente- en Fruitbrigade, Groentebrigade Manna en het Regionaal Distributiecentrum Voedselbanken Fryslân.

 

Als vrijwilliger kun je de hulp van een vertrouwenspersoon inroepen als je te maken krijgt met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, of agressie en geweld op de werkvloer. Ook met vermoedens van misstanden, zoals diefstal, fraude en oneerlijk toedelen van voedsel kan een vrijwilliger bij de vertrouwenspersoon terecht. Zie ook de Integriteitscode die als Bijlage 6 toegevoegd is aan het Voedselbank Reglement 2022.

Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Als er geen vertrouwenspersoon verbonden is aan jouw voedselbank biedt de landelijke vertrouwenspersoon een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij jij daarmee hebt ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

Let wel, de vertrouwenspersoon bemiddelt niet in een werk/vrijwilligersconflict, neemt het probleem niet van je over en gaat niet onderzoeken of uitzoeken wie er gelijk heeft. De communicatie met vertrouwenspersonen is en blijft vertrouwelijk tenzij jij zelf toestemming hebt gegeven om een en ander ook bij derden aan te kaarten. Echter, in het geval dat het een om een integriteitsmelding gaat kan de ernst van het geval meebrengen dat derden moeten worden ingelicht.

Maak kennis met de vertrouwenspersonen van Voedselbanken Nederland

Marit Boon. Na 22 jaar werkzaam te zijn geweest in de financiële sector is Marit eind 2022 gestart als externe vertrouwenspersoon en zelfstandig organisatieadviseur. Zij geeft onder andere trainingen en advies op het gebied van integriteit, gedrag en cultuur, zoals het stimuleren van een veilige werkomgeving. Mail haar op marit.boon@voedselbankennederland.nl. Klik hier voor hier meer informatie over Marit.

Marcel Weustink. Na 30 jaar werkzaam te zijn geweest in de beveiligingsbranche is Marcel, na de verkoop van zijn bedrijf, in 2018 gestart als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. Hij is als extern vertrouwenspersoon verbonden aan meerdere organisaties, met name in het oosten van het land. Mail hem op marcel.weustink@voedselbankennederland.nl. Klik hier voor hier meer informatie over Marcel.

Nicole Verhoeven. Zij werkt in het dagelijks leven als senior adviseur HR bij een grote kennisorganisatie en als vertrouwenspersoon in de non-profitsector. Daarnaast heeft ze sinds 2021 een eigen bedrijf op het gebied van sociaal ondernemen en advisering. Mail haar op nicole.verhoeven@voedselbankennederland.nl. Klik hier voor meer informatie over Nicole.

Na jouw mail komt de vertrouwenspersoon met wie jij contact hebt gezocht vertrouwelijk bij jou op jouw melding terug.