Zoek je hulp?

Een goede en gezonde maaltijd voor jou en jouw gezin. Zoek jij hulp daarbij?
Voedselbanken helpen je graag.
Check of jij in aanmerking komt en waar de voedselbank in jouw buurt is.
Of bel ons op: 088-5435435

Voedselbank in de buurt

Voedselbank in de buurt

Iedereen is welkom bij een voedselbank in de gemeente waar hij/zij woont. Vul de naam van jouw gemeente in en...

rekenhulp voedselbank

Rekenhulp

Hoe werkt het? Vul de 6 vragen in die hieronder staan. Klik daarna op de button “Kom ik in aanmerking?”....

rekenhulpvoorwaarden voedselbank

Rekenhulpvoorwaarden

De rekenhulp geeft u een indicatie of u in aanmerking kunt komen voor een voedselpakket. Het is dus geen garantie...

voedselbank cultuur

Voedselbank Cultuur

Cultuur Diverse voedselbanken werken mee aan het programma van Voedselbank Cultuur (VC), een zelfstandige organisatie. Een groot aantal theaters en...

Budget Krant Nederland

Amsterdam – Eindelijk opent Budget Krant Nederland op woensdag 1 juli 2020 haar digitale deuren naar een low budget wereld...

Veelgestelde vragen

In theorie zou iedereen in Nederland – wanneer zij gebruik maken van alle bestaande voorzieningen –  voor zichzelf moeten kunnen zorgen. In de praktijk gebeurt het al te vaak dat door allerlei oorzaken mensen onvoldoende geld overhouden om het gezin te voorzien van primaire levensbehoefte: voedsel. Dan is er dus de voedselbank. Wij bieden ondersteuning zodat mensen de tijd krijgen de obstakels weg te nemen die hen belemmeren in eigen onderhoud te kunnen voorzien.

Om mensen in deze situaties te kunnen blijven ondersteunen kan onze steun dan ook niet oneindig zijn. Voedselbanken bieden noodhulp. De 3 jaar is afgeleid van de termijn waarbinnen normaliter ook schuldsanering opereert en waarbinnen men mag verwachten dat de obstakels overwonnen zijn.

Het vaste basisbedrag:

1. omvat kosten die niet of nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals bankkosten, huisdier, tuin, krant, etc.);

2. geldt als compensatie voor het effect van lagere kosten per persoon, bij toenemende gezinsgrootte.

Kijk hier voor een uitgebreidere opsomming. 

Wij adviseren je om eerst contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon bij jouw voedselbank om het probleem ter plaatse op te lossen. Als het probleem na één of meerdere gesprekken nog steeds niet opgelost is, kun je contact opnemen met het Voedselbank Servicecentrum, (tel 088 543 543 5).  Een uitgebreide beschrijving van onze klachtenprocedure vind je hier.

Helaas moeten wij strakke criteria hanteren om mensen in aanmerking te laten komen voor voedselhulp. Voedselbanken willen de criteria graag verruimen, maar ontvangen nu nog niet genoeg voedsel om alle mensen die honger hebben van voedsel te voorzien. Mensen die net boven de criteria uitkomen komen niet in aanmerking voor voedselhulp. Twijfel je of jij in aanmerking komt? Bel gerust naar de voedselbank bij jouw in de buurt.

Je kunt contact opnemen met jouw lokale voedselbank. Klik hier voor de adresgegevens.

Je kunt contact opnemen met jouw lokale voedselbank. Klik hier voor de adresgegevens.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) stelt elk jaar de criteria op zorgvuldige wijze vast. Heb je inhoudelijke vragen over deze criteria? Je kunt ze stellen via welkom@voedselbankennederland.nl

Load More