Zoek je hulp?

Een goede en gezonde maaltijd voor jou en jouw gezin. Zoek jij hulp daarbij?
Voedselbanken helpen je graag.
Check of jij in aanmerking komt en waar de voedselbank in jouw buurt is.
Of bel ons op: 088-5435435

Voedselbank in de buurt

Voedselbank in de buurt

Je bent welkom bij een voedselbank in de gemeente waar jij woont. Er zijn 171 voedselbanken en ruim 500 locaties...

rekenhulp voedselbank

Rekenhulp

Hoe werkt het? Vul de 6 vragen in die hieronder staan. De berekening en de conclusie komen te voorschijn nadat...

rekenhulpvoorwaarden voedselbank

Rekenhulpvoorwaarden

De rekenhulp geeft je een indicatie of je in aanmerking kunt komen voor een voedselpakket. Het is dus geen garantie...

voedselbank cultuur

Voedselbank Cultuur

Cultuur Diverse voedselbanken werken mee aan het programma van Voedselbank Cultuur (VC), een zelfstandige organisatie. Een groot aantal theaters en...

Veelgestelde vragen

Het vaste basisbedrag:

1. omvat kosten die niet of nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals bankkosten, huisdier, tuin, krant, etc.);

2. geldt als compensatie voor het effect van lagere kosten per persoon, bij toenemende gezinsgrootte.

Kijk hier voor een uitgebreidere opsomming. 

Je kunt contact opnemen met jouw lokale voedselbank.

Je kunt contact opnemen met jouw lokale voedselbank.

Dat verschilt per pakket, per week en per regio. De voedselbank is afhankelijk van de landelijke en regionale donaties. De schijf van 5 staat hoog in het vaandel, de voedselbank streeft ernaar wekelijks 25 gezonde eenheden uit te delen.

Nee, het pakket is een aanvulling en bestaat elke week uit andere producten. De voedselbank streeft er naar 25 gezonde producten per week uit te delen.

Ja zeker. Veel zelfs, 40% van de mensen die we helpen is kind. Voedselbanken vinden het onacceptabel dat er in Nederland kinderen zijn die honger hebben. Dat kinderen met honger naar school gaan. Het komt het overal in Nederland voor: op dorpsscholen en in achterstandswijken, in de grote steden en op het platteland. Soms zijn er meer dan 20 van deze schrijnende gevallen per klas. Elk jaar helpen de voedselbanken duizenden kinderen aan eten. Vorig jaar (2019) maar liefst 33.000. Voedselbanken streven ernaar om te voldoen aan de Richtlijnen van de Schijf van Vijf. Daarbij zijn we wel afhankelijk van wat we gedoneerd krijgen, omdat wij geen voedsel inkopen maar voedselverspilling tegen gaan. Bij het samenstellen van voedselpakketten voor gezinnen, proberen we rekening te houden met de leeftijd en het aantal kinderen. Er is veel onderzoek gedaan naar het belang van voldoende en gezonde voeding bij kinderen. Met een lege maag naar school gaan is niet bevorderlijk voor de leerprestatie en groei van een kind.  Kinderen die opgroeien in armoede lopen een verhoogd risico zelf later ook in een situatie van armoede terecht te komen. Sinds 2015 werkt Voedselbanken Nederland officieel samen met Stichting Jarige Job. Daardoor ontvangen kinderen van de voedselbank op hun verjaardag een doos vol verrassingen.

Wanneer de verhouding van je inkomsten en uitgaven zo is dat je niet meer in je levensonderhoud kunt voorzien, dan heb je wellicht recht op een voedselpakket van de voedselbank. Kijk hier of je in aanmerking komt voor een voedselpakket

Helaas moeten wij strakke criteria hanteren om mensen in aanmerking te laten komen voor voedselhulp. Voedselbanken willen de criteria graag verruimen, maar ontvangen nu nog niet genoeg voedsel om alle mensen die honger hebben van voedsel te voorzien. Mensen die net boven de criteria uitkomen komen niet in aanmerking voor voedselhulp. Twijfel je of jij in aanmerking komt? Bel gerust naar de voedselbank bij jouw in de buurt.

Alle voedselbanken samen (de Algemene Ledenvergadering ALV) stellen elk jaar de criteria op zorgvuldige wijze vast. Heb je inhoudelijke vragen over deze criteria? Je kunt ze stellen via welkom@voedselbankennederland.nl

Ben je bijvoorbeeld alleenstaand en houd je minder dan € 300,- per maand over voor eten en kleding? Dan kom je in aanmerking. Die € 300,- is ons normbedrag voor een alleenstaande zonder kinderen. Voor ieder extra gezinslid komt er € 110,- bij. Voor een gezin met 2 kinderen is het normbedrag dus € 630,- per maand. De normbedragen zijn per maand. De hoogte hangt dus af van de grootte van je gezin.

Of je in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank, hangt af van hoeveel je maandelijks overhoudt voor eten en drinken. Eenvoudig gezegd werkt het zo: we tellen alle inkomsten op. En trekken daar vaste lasten vanaf. Denk daarbij aan huur, water en licht. Er blijft dan een bedrag over voor boodschappen en kleding. Is dit bedrag lager dan ons ‘normbedrag’ van 300 euro? Dán helpt de voedselbank graag. Zie http://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/kom-ik-in-aanmerking-voor-een-voedselpakket/

De voedselbanken helpen elke week bijna 100.000 mensen, dat zijn ruim 38.000 huishoudens.

In principe is voedsel 3 jaar mogelijk. Dit is de termijn van schuldhulpsanering. 25 procent is binnen 3 maanden weg. 52 procent binnen een jaar. Na 3 jaar beoordeelt het lokale bestuur de individuele situatie.

Wanneer de verhouding van je inkomsten en uitgaven zo is dat je niet meer in je levensonderhoud kunt voorzien, dan heb je wellicht recht op een voedspakket. Zie —> https://www.voedselbankennederland.nl/kom-ik-in-aanmerking-voor-een-pakket

Nee. Voor deze categorie is er een aparte hulpverlening geregeld. Zij komen in aanmerking voor dak, brood, douche en bed. Dit beleid wordt per gemeente geformuleerd. VB’s leveren maar 1x per week een voedselpakket uit, aangezien de daklozen niet de mogelijkheid hebben hun etenswaren op een verantwoorde manier op te slaan, is een voedselpakket van de voedselbank niet mogelijk. Veel voedselbanken werken wel samen met organisaties voor daklozen.

Ja, deze zijn voor alle voedselbanken hetzelfde. Jaarlijks bepalen de circa 170 voedselbanken de toelatingscriteria.

De voedselbanken geven “noodhulp”, de overwaarde wordt buiten beschouwing gelaten bij de financiele beoordeling voor de toekenning van een voedselpakket.

De leidraag van Voedselbanken Nederland aan de voedselbanken is dat een 1-persoonshuishouden  ca. 750 euro en een meer-persoonshuishouden 1.500 euro spaargeld mag hebben. Persoonlijke beoordeling door de intaker is hier belangrijk.

Om te kunnen bepalen of een klant in aanmerking komt voor voedselhulp, is inzicht nodig in de financiële huishouding. Dat gebeurt uiteraard altijd in overleg en met toestemming van de klant.

Het kost gemiddeld 5,00 euro per pakket – per week.

We streven ernaar elke week 20 à 25 gezonde producten uit te delen aan een huishouden van 2 personen. Grotere huishoudens krijgen meer.

Dat hangt af van de grootte van een huishouden. Grotere gezinnen krijgen meer producten mee naar huis.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) stelt elk jaar de criteria op zorgvuldige wijze vast. Heb je inhoudelijke vragen over deze criteria? Je kunt ze stellen via welkom@voedselbankennederland.nl

Je kunt contact opnemen met jouw lokale voedselbank. Klik hier voor de adresgegevens.

Je kunt contact opnemen met jouw lokale voedselbank. Klik hier voor de adresgegevens.

Helaas moeten wij strakke criteria hanteren om mensen in aanmerking te laten komen voor voedselhulp. Voedselbanken willen de criteria graag verruimen, maar ontvangen nu nog niet genoeg voedsel om alle mensen die honger hebben van voedsel te voorzien. Mensen die net boven de criteria uitkomen komen niet in aanmerking voor voedselhulp. Twijfel je of jij in aanmerking komt? Bel gerust naar de voedselbank bij jouw in de buurt.

Wij adviseren je om eerst contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon bij jouw voedselbank om het probleem ter plaatse op te lossen. Als het probleem na één of meerdere gesprekken nog steeds niet opgelost is, kun je contact opnemen met het Voedselbank Servicecentrum, (tel 088 543 543 5).  Een uitgebreide beschrijving van onze klachtenprocedure vind je hier.

In theorie zou iedereen in Nederland – wanneer zij gebruik maken van alle bestaande voorzieningen –  voor zichzelf moeten kunnen zorgen. In de praktijk gebeurt het al te vaak dat door allerlei oorzaken mensen onvoldoende geld overhouden om het gezin te voorzien van primaire levensbehoefte: voedsel. Dan is er dus de voedselbank. Wij bieden ondersteuning zodat mensen de tijd krijgen de obstakels weg te nemen die hen belemmeren in eigen onderhoud te kunnen voorzien.

Om mensen in deze situaties te kunnen blijven ondersteunen kan onze steun dan ook niet oneindig zijn. Voedselbanken bieden noodhulp. De 3 jaar is afgeleid van de termijn waarbinnen normaliter ook schuldsanering opereert en waarbinnen men mag verwachten dat de obstakels overwonnen zijn.