ANBI-informatie

Voedselbanken Nederland heeft de ANBI-status.  Op deze pagina vind je alle informatie die we in het kader van ANBI publiceren

Onze statutaire naam

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

Het RSIN nummer

852818440

Contactgegevens

Klik hier voor de contactgegevens

Onze doelstelling:

Het op doeltreffende efficiënte en maatschappelijk verantwoorde wijze ondersteunen van voedselbanken bij de uitvoering van hun taak om voedsel bij bedrijven, andere organisaties en personen in te (doen) zamelen, waarmee tevens voedselverspilling wordt tegengegaan, om dit vervolgens gratis te (doen) verstrekken aan mensen in Nederland die aan de door de vereniging gestelde criteria voldoen.

Bestuurssamenstelling

Klik hier voor de bestuurssamenstelling, de functies en de namen van de bestuurders.

De vereniging kan slechts worden vertegenwoordigd door een bestuurslid dat samen met de voorzitter of de vice-voorzitter handelt.

Het beloningsbeleid

De vereniging werkt uitsluitend met vrijwilligers (en dus ook bestuursleden) die geen beloning ontvangen voor de werkzaamheden: een onkostenvergoeding is wel toegestaan.

Beleidsplan, statuten en reglementen

Conform de richtlijnen van ANBI, maakt Voedselbanken Nederland elk jaar een beleidsplan. Deze wordt ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. Ook wordt jaarlijks een jaarrekening en jaarverslag opgesteld. Deze wordt door een externe accountant gecontroleerd.

  • Het Voedselbanken Nederland Beleidsplan 2024 kun je hier downloaden
  • Onze statuten kun je hier downloaden.
  • Ons reglement met bijlagen kun je hier downloaden.

Voordeel ANBI status voor donateurs

Wij zijn een ANBI en als zodanig zijn giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaar bij de inkomstenbelastingaangifte. Klik hier voor meer informatie.

Ook bedrijven kunnen giften aftrekken. Klik hier voor meer  informatie voor de afrekbaarheid van giften bij bedrijven.

Stichting Voedselbanken Nederland (Fiscaal nummer: 820003025) is de voorganger van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

Je kunt onze ANBI status verifieren bij de Belastingdienst

Je kunt onze ANBI status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan:

Als je vervolgens in het veld ‘Instelling’ Voedselbanken Nederland intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Houten, krijg je het resultaat.