Bestuur

De voedselbanken zijn uitgegroeid tot een grote organisatie met veel klanten, vrijwilligers en donateurs. De omvang en de grote verantwoordelijkheid om iedere keer voldoende voedsel te kunnen verstrekken, vragen om een professioneel bestuur.

Het bestuur van de centrale organisatie – Voedselbanken Nederland – bestaat uitsluitend uit professionals op hun vakgebied. Het zijn allemaal vrijwilligers die onbetaald hun expertise inzetten. Samen met deze professionals slagen we erin de uitdagingen van onze organisatie in goede banen te leiden en met elkaar te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Met onderstaande deskundige bestuursleden zorgen we ervoor dat we het voedsel veilig werven en verdelen. Ook voor alle overige taken, zoals fondsenwerving, financiën, juridische zaken, klantenzaken, ICT, secretariaat en communicatie hebben we toppers aan het werk.

Nevenfuncties

Klik hier voor de nevenfuncties

Ere-voorzitter

Sjaak Sies werd in maart 2011 als blijk van waardering benoemd tot ere-voorzitter van Voedselbanken Nederland. Sjaak is grondlegger van de voedselbanken in Nederland. Samen met zijn vrouw Clara runde hij jarenlang de voedselbank in Rotterdam

Bestuursleden

Henk Staghouwer

Voorzitter

Tom Hillemans

Vice-voorzitter

Aart Barkey Wolf

Secretaris

Robert Schotman

Penningmeester

Henk van der Meer

Voedselveiligheid

Hans Schoenmakers

Communicatie

Letty Broere-Doornkamp

Klanten

Paul van Berkel

Voedselverwerving

Pieter Nijman

Voedselverdeling en logistiek

Rob van der Marck

IM / ICT

Onno van de Weteringh

Vrijwilligers

Rian van Velzen

Fondsenwerving