Is het voedsel gratis?

De voedselbanken helpen mensen die tijdelijk niet rond kunnen komen en te weinig geld hebben om voedsel te kunnen kopen. Graag vertellen we meer wanneer je je aanmeldt

Wanneer kom ik in aanmerking?

De voedselbank is er voor iedereen die niet genoeg geld heeft om eten te kunnen kopen.
Of je hulp krijgt van de voedselbank, hangt af van hoeveel je iedere maand overhoudt voor boodschappen en kleding. Dat rekenen we uit door alle inkomsten op te tellen. En daar trekken we de vaste kosten zoals energie vanaf.

Na het aftrekken van de vaste kosten blijft er een bedrag over voor boodschappen en kleding. Is dit bedrag lager of iets hoger dan ons ‘normbedrag’? Dan ben je welkom en helpen we je graag.

Voorbeeld

Ben je bijvoorbeeld alleenstaand en houd je minder dan € 315,- over voor eten en kleding? Dan krijg je voedselhulp. Deze € 315,- is ons normbedrag voor een alleenstaande zonder kinderen.

Hieronder zie je wat de normbedragen per maand zijn vanaf 1 januari 2024. De hoogte hangt af van de grootte van je gezin. 

Icon_alleenstaand

Alleenstaand

€ 315,=

Icon_samenwonend

Samenwonend

€ 430,=

Icon_alleenstaand met kind

Alleenstaand met kind

€ 430,=

Icon_gezin

Gezin met kinderen

€ 660,=

Veelgestelde vragen

Telt mijn spaargeld mee in de berekening?Icon/Plus smallIcon/Minus small

Met eventuele spaargelden en financiële buffers wordt geen rekening gehouden als de gezamenlijke waarde minder is dan € 5.200 (in geval van een alleenstaande), € 6.850 (bij een stel) of € 7.550 (gezin met 2 kinderen). Andere vermogensbestanddelen, zoals een auto, caravan of een tweede huis, komen bij de (her)intake ter sprake en kunnen van invloed zijn op het al dan niet toekennen van voedselondersteuning.

Hoeveel maaltijden kan een gezin van 1 week voedselondersteuning maken?Icon/Plus smallIcon/Minus small

Dat verschilt per week op basis van het aantal meegekregen of uitgezochte boodschappen.
De voedselbank streeft ernaar wekelijks 25 gezonde eenheden mee te geven waarmee ongeveer 3 dagen kunnen worden overbrugd.

Telt de overwaarde van mijn huis mee in de berekening?Icon/Plus smallIcon/Minus small

De voedselbanken geven “noodhulp”, de overwaarde wordt buiten beschouwing gelaten bij de financiële beoordeling voor de toekenning van voedselondersteuning.

Zijn de regels voor een voedselondersteuning overal hetzelfde?Icon/Plus smallIcon/Minus small

Ja, deze zijn voor alle voedselbanken aangesloten bij Voedselbanken Nederland hetzelfde. Jaarlijks stellen de circa 177 voedselbanken de toekenningscriteria vast.

Helpen de voedselbanken ook kinderen?Icon/Plus smallIcon/Minus small

Ja zeker, 40% van de mensen die we helpen zijn kinderen.
Voedselbanken vinden het onacceptabel dat er in Nederland kinderen zijn die met een lege maag naar school gaan. Het komt overal in Nederland voor: op dorpsscholen, in normale en achterstandswijken, in de grote steden en op het platteland. Er is veel onderzoek gedaan naar het belang van voldoende en gezonde voeding bij kinderen. Met een lege maag naar school gaan is niet bevorderlijk voor de leerprestatie en groei van een kind. Kinderen die opgroeien in armoede lopen een verhoogd risico om later zelf in een situatie van armoede terecht te komen.

9,5 procent van de kinderen in Nederland leeft in 2023 in armoede. Dat is de verwachting van het Centraal Planbureau (CPB).

Sinds 2015 werkt Voedselbanken Nederland samen met Stichting Jarige Job. Kinderen van de klanten van de voedselbank krijgen op hun verjaardag een doos vol verrassing

Hoe lang krijg je voedselondersteuning?Icon/Plus smallIcon/Minus small

In principe duurt de voedselondersteuning 3 jaar maar wij laten onze klanten niet in de steek. Als het niet lukt om uit de (financiële) problemen te komen, blijven wij helpen en zoeken wij samen naar oplossingen.

Wat als je net niet in aanmerking komt?Icon/Plus smallIcon/Minus small

Wij hanteren de vastgestelde normbedragen bij de aanmelding of bij de herintake. Als bij de intake of herintake blijkt dat het huishouden een hoger besteedbaar inkomen overhoudt dan het normbedrag kan er een uitlooptraject starten, waarbij de voedselondersteuning (al dan niet aangepast in frequentie of hoeveelheid) nog maximaal 6 maanden wordt verstrekt.
Per 1 januari 2024 hanteren we voor alle huishoudens een uitlooptraject van max. 6 maanden, uitgaande van een coulance percentage van 15% boven het normbedrag

Vragen?

Wij helpen je graag op weg!

Je kunt ons altijd bellen: 088 543 543 5
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 – 16.00 uur. Op de vrijdagen zijn wij bereikbaar van 10.00 – 13.00 uur.