29 februari 2024

Voedselbank Katwijk maakt armoede in de klas bespreekbaar

Op meer dan twintig basisscholen in de gemeente Katwijk wordt in de Week van het Geld in groep 7 en 8 het thema armoede bespreekbaar gemaakt. Dat gebeurt aan de hand van een interactief lesprogramma ‘Krap bij Kas’. Wethouders Jacco Knape (Onderwijs) en Gerard Mostert (Armoedebeleid) zijn op maandagochtend 11 maart bij de Groen van Prinstererschool als daar om half 10 het lesprogramma officieel gelanceerd wordt.

: Gijs bezoekt wethouder Gerard Mostert die zich met armoedebeleid bezighoudt.

‘Krap bij Kas’ is ontwikkeld op initiatief van Voedselbank Katwijk om armoede uit de taboesfeer te halen. In het interactieve lesprogramma wordt meer de taal van leerlingen gesproken en wordt er een grotere groep bereikt zonder dat het veel tijd kost van vrijwilligers of leerkrachten. Met de medewerking van de schoolbesturen Prohles en PCBO wordt het lesprogramma op bijna alle basisscholen in de gemeente Katwijk ingezet. “Krap bij Kas” bestaat uit de filmpjes, multiplechoicevragen en opdrachten en duurt zo’n veertig minuten. Hoofdrolspelers David (leraar) en Gijs (groep 7 leerling) leiden de leerlingen in filmpjes door het programma heen.

Mooie projecten

In het lesprogramma krijgt Gijs (11 jaar) een aantal opdracht om uit te zoeken. Hij gaat daarvoor langs bij verschillende instanties in Katwijk. Zo komt hij op het gemeentehuis waar hij in gesprek gaat met wethouder Mostert. Het Welzijnskwartier laat zien wat ze kunnen betekenen voor jongeren op het gebied van sport en cultuur. Gijs moet voor vijftig euro weekboodschappen doen in de supermarkt. Maar ook de rol van de huisarts wordt duidelijk als het gaat om het bespreekbaar maken van armoede. Daarnaast bezoekt Gijs nog een aantal mooie projecten die zijn opgezet voor mensen met financiële problemen.

Taboe doorbreken

Het bespreekbaar maken van financiële problemen, juist tijdens de Week van het geld, past volgens de scholen heel goed in het onderdeel burgerschap. Directeur Jan-Willem van der Vijver van de Groen van Prinstererschool is enthousiast over het project: “We vinden het belangrijk dat het taboe rond dit thema doorbroken wordt. Steeds meer gezinnen krijgen te maken met financiële problemen. Door het op een normale manier bespreekbaar te maken, kan het kinderen en ouders ook helpen om de juiste ondersteuning te krijgen als dat nodig is.” Kinderen krijgen na afloop van de les informatie mee voor hun ouders zodat zij ook geïnformeerd zijn over de inhoud van het lesprogramma.

Gerelateerd nieuws