Steun ons

Meer dan de helft van de klanten is binnen een jaar weer zelfredzaam. Veel van de 44 miljoen producten die we in 2018 uitdeelden, werden gered van verspilling. Voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers. Ook jij kunt ons steunen!

Steun voedselbank donatie

Met elke € 5 kunnen we een gezin voorzien van een voedselpakket. Help jij mee? Oeps! Het lijkt er op...

voedsel geven

Voedsel geven

Voedselbanken kopen geen eten maar zamelen voedseloverschotten in. Voedsel dat anders wordt vernietigd. Door voedseldonaties helpen we nu zo’n 5...

zelf in actie komen voedselbank

Zelf in actie komen

Wil je zelf of samen met familie, vrienden of collega’s in actie komen voor de voedselbanken? In Nederland leven bijna...

Andere manieren om te steunen

Vrijwilliger worden

Wil jij ook vrijwilliger worden bij de voedselbank? Klik hier voor een overzicht met onze vacatures. Alle voedselbanken in Nederland...

nalatenschap testament voedselbank

Nalatenschap – Testament

Denk jij na over jouw nalatenschap en testament? Bij het nalaten van geld of goederen aan Voedselbanken Nederland steun je...

schenken met belastingvoordel

Schenken met belastingvoordeel

Wist je dat je belastingvoordeel krijgt als je een donatie vastlegt in een schenkingsovereenkomst? Je schenkt dan jaarlijks een vast bedrag over een periode...

Samen om Tafel?

Wil je samen met ons om tafel? En in een persoonlijk gesprek nagaan wat voor jou de mogelijkheden zijn om...

rekenhulpvoorwaarden voedselbank

Algemene voorwaarden Geld doneren

Als je geld doneert aan Voedselbanken Nederland dan gelden algemene voorwaarden.Je doneert aan onderstaande Ontvangende partij: Vereniging van Nederlandse Voedselbanken,...

Boodschappenlijst

We ontvangen via de supermarkten steeds vaker verse groenten, fruit en diepgevroren vlees. Dat is heel erg fijn. Maar dat...

Steun voedselbank donatie

Met elke € 5 kunnen we een gezin voorzien van een voedselpakket. Help jij mee? Oeps! Het lijkt er op...

voedsel geven

Voedsel geven

Voedselbanken kopen geen eten maar zamelen voedseloverschotten in. Voedsel dat anders wordt vernietigd. Door voedseldonaties helpen we nu zo’n 5...

zelf in actie komen voedselbank

Zelf in actie komen

Wil je zelf of samen met familie, vrienden of collega’s in actie komen voor de voedselbanken? In Nederland leven bijna...

Andere manieren om te steunen

Vrijwilliger worden

Wil jij ook vrijwilliger worden bij de voedselbank? Klik hier voor een overzicht met onze vacatures. Alle voedselbanken in Nederland...

nalatenschap testament voedselbank

Nalatenschap – Testament

Denk jij na over jouw nalatenschap en testament? Bij het nalaten van geld of goederen aan Voedselbanken Nederland steun je...

schenken met belastingvoordel

Schenken met belastingvoordeel

Wist je dat je belastingvoordeel krijgt als je een donatie vastlegt in een schenkingsovereenkomst? Je schenkt dan jaarlijks een vast bedrag over een periode...

Samen om Tafel?

Wil je samen met ons om tafel? En in een persoonlijk gesprek nagaan wat voor jou de mogelijkheden zijn om...

rekenhulpvoorwaarden voedselbank

Algemene voorwaarden Geld doneren

Als je geld doneert aan Voedselbanken Nederland dan gelden algemene voorwaarden.Je doneert aan onderstaande Ontvangende partij: Vereniging van Nederlandse Voedselbanken,...

Boodschappenlijst

We ontvangen via de supermarkten steeds vaker verse groenten, fruit en diepgevroren vlees. Dat is heel erg fijn. Maar dat...

Veelgestelde vragen

Bij de voedselbanken, de distributiecentra en ook de koepelorganisatie Voedselbanken Nederland werken uitsluitend vrijwilligers. En veel sponsoren steunen het goede doel gratis met raad en daad. Maar desondanks zijn er veel kosten: voor busjes om eten in te vervoeren, voor benzine en diesel, voor gebouwen waarin we het voedsel opslaan en uitdelen, enzovoort. Jouw gelddonatie blijft dus niet aan een strijkstok hangen maar levert direct tastbare hulp aan mensen die dat nodig hebben. (Ook de voorzitter van de Voedselbank krijgt niet betaald).

Er zijn circa 170 verschillende voedselbanken in Nederland die allemaal hun eigen bestuur en vrijwilligers hebben. Dit betekent ook dat er verschillen zijn tussen voedselbanken. Sommige hebben meer regionale donateurs en dus ook meer voedsel dan andere voedselbanken. Een pakket in Groningen ziet er anders uit dan in Breda. Daarom kan het voorkomen dat een vrijwilliger zegt dat geld niet nodig is, maar juist bijvoorbeeld vrijwilligers, of andere zaken. Voedselbanken Nederland heeft aangegeven dat alle locaties geholpen zijn bij financiële donaties, zeker gezien de huidige situatie en het feit dat er door corona zoveel meer mensen hulp nodig hebben.

De overheid erkent dat het een maatschappelijk probleem is als de voedselbanken te weinig voedsel hebben en het aantal klanten tegelijkertijd groeit t.g.v. de economische crisis. De overheid doneert geen geld, maar heeft een vangnet toegezegd. Als de voedselbanken door de snelle groei voedsel te kort komen, kunnen ze bij de landelijke overheid hulp krijgen. Vanuit het vangnet kan de overheid voedsel beschikbaar stellen op het moment dat er dus onvoldoende voedsel voor de voedselbankklanten beschikbaar is. Dit wordt gefinancierd uit het ESF-programma; 8 miljoen in de komende 7 jaren.

De voedselbank heeft honderden landelijke en regionale en lokale leveranciers die voedsel doneren en één van de belangrijkste kernvoorwaarden van de voedselbank is dat ze tegen voedselverspilling zijn en over het algemeen geen voedsel inkopen. Zij krijgen alles gedoneerd. De voedselbank heeft nu juist ook behoefte aan naar financiële donaties om te kunnen opschalen. Voedselbanken Nederland betaalt niet voor arbeid en niet voor eten, maar wel voor zaken als vervoer, voedselveiligheid, huisvesting, koel & vries voorzieningen etc.

Nee, er gaat niets naar Radio 538. Al het geld dat wordt opgehaald tijdens Missie 538 gaat direct naar de voedselbank. Sterker nog, 538 investeert zelfs in deze actie.

Ja ook. Maar daar heeft de voedselbank al honderden landelijke en regionale en lokale leveranciers die voedsel doneren. De voedselbank heeft nu juist ook behoefte aan financiële donaties om te kunnen opschalen.

Door de coronacrisis zijn er veel meer mensen die gebruik moeten maken van de voedselbank. Het geld dat wordt opgehaald met Missie 538 wordt daarom gebruikt om op te schalen en gaat naar het samenstellen van de voedselpakketten, de busjes om het eten in te vervoeren, het inrichten van de voedselbankwinkels, brandstof, transportmiddelen, stroom, huisvesting, voedselveiligheid etc. De donaties worden niet gebruikt voor het kopen van eten, dit wordt namelijk geschonken door grote en kleine supermarkten, producenten en vele andere organisaties waar de voedselbank mee samenwerkt. Bij de voedselbank wordt alleen gewerkt met vrijwilligers, niemand krijgt betaald. Alle donaties die worden opgehaald met Missie 538 gaan rechtstreek naar de voedselbank, er gaat dus geen geld naar Radio 538.

Ja zeker. Het kost gemiddeld 5 euro per week om een huishouden van 1 voedselpakket (grootte afhankelijk van de samenstelling van het huishouden) te voorzien. Per week helpen de circa 170 voedselbanken nu al zo’n 38.000 huishoudens, bij elkaar bijna 100.000 mensen. Door corona is het aantal klanten sinds vorig jaar al gemiddeld 8,5% gegroeid, met lokale uitschieters van zelfs meer dan 25%. De voedselbank bereidt zich voor op een fikse groei van wellicht 50%, dus financiële steun is absoluut nodig om op te kunnen schalen om nog meer mensen te kunnen voorzien van voedselhulp.

Er blijft niets hangen aan de strijkstok. Al het geld dat bij Voedselbanken Nederland binnenkomt wordt in overleg met de circa 170 voedselbanken in Nederland verdeeld.

Naast schenking van voedsel komen donaties uit de gehele samenleving. Fondsen, stichtingen, bedrijven en particulieren. Zij schenken geld of helpen met allerlei andere dingen zoals transport, onderhoud, koelcellen, internet, mediaproducties, transportmiddelen enz.

Ja dat klopt. Het is de bankrekening van onze servicebank provider.nDie stort vervolgens de bedragen periodiek naar onze eigen bankrekening.

Dat klopt ja! Corona veroorzaakt een groei van het aantal klanten. Halverwege het jaar groeiden we al ruim 8,5%. Met uitschieters van meer dan 25% in Amsterdam. En daarom hebben we financiële hulp hard nodig. We moeten opschalen en gaan aanzienlijk meer eten uitdelen.

Geld dat de voedselbanken krijgen via donateur, gebruiken wij voor het betalen van brandstof, transportmiddelen, huur, stroom en dergelijke.

Info over aftrekken giften zakelijk. Website belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/aftrekbare_giften

Indien u een factuur wilt ontvangen van een donatie dan kan dat. Intern: graag de contactgegevens doorsturen aan Jolijda Berkhout, team fondsenwerving, jolijda.berkhout@voedselbankennederland.nl

Giften aan onze stichting kunnen binnen de grenzen van de wet worden afgetrokken bij de inkomstenbelastingaangifte omdat Voedselbanken Nederland de ANBI-status heeft. Ook veel aangesloten lokale voedselbanken hebben deze ANBI-status.

De voedselbanken voorzien veel mensen van eten. De behoefte is echter veel groter en met jouw donatie zijn de voedselbanken in staat om nog meer mensen van eten te voorzien. Zo zijn er erg veel kinderen in Nederland die elke dag met honger naar school gaan. De voedselbanken willen ook deze grote groep kinderen helpen door hen gezonde voeding aan te bieden. De voedselbanken kopen geen eten van jouw bijdrage. Wij betalen er andere zaken van zoals huisvesting, vervoer, kratjes, koelboxen maar ook bv de energierekening.nn

Ja, dat hebben we zeker: (link naar het boodschappenlijstje)

We waarderen echt alle hulp. Maar vanwege de voedselveiligheid kan 538 helaas niets met voedsel dat bij hen afgeleverd wordt. Iedereen die wil helpen kan een donatie doen. Het geld komt heel goed terecht bij de voedselbank. Bovendien moeten we ook de maatregelen van het RIVM goed naleven en is het echt niet mogelijk om het pand van 538 te bezoeken, er mogen niet te veel mensen binnen zijn.

We hebben veel vaste partners! Verwijzen naar: http://voedselbankennederland.nl/wat-we-doen/onze-partners/

Altijd dicht, lang houdbaar en in originele verpakking. Aangebroken restanten of zelfgemaakte potten jam mogen we niet aannemen vanwege de wettelijke voedselveiligheidseisen (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit). Sterker nog, dan maken we kosten om het te vernietigen. Veel beter geef geld.

In 2020 zamelen de voedselbanken ca. 50 miljoen producten in met een totale waarde van 74 miljoen euro. Het merendeel daarvan is voedsel dat anders verspild zou worden. Dat is ca. 2% van de totale waarde van voedsel dat jaarlijks wordt verspild in Nederland. Wist je dat niemand honger hoeft te hebben als we de voedseloverschotten aan hen geven?

Voedselveiligheid is van het grootste belang. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat het eten dat ze krijgen voedsel veilig is. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document opgesteld, met richtlijnen waaraan men moet voldoen om veilig met voedsel te kunnen en mogen werken. De voedselbanken werken volgens het Handboek Voedselveiligheid dat werd vastgesteld in overleg met de NVWA. Inmiddels zijn alle circa 170 aangesloten voedselbanken ‘GROEN’ gecertificeerd (en alle distributiecentra) en voldoen dus aan wetgeving en eisen op het gebied van voedselveiligheid. Er worden jaarlijks steekproefsgewijs controles gehouden bij alle voedselbanken.

Voedsel dat we regionaal of landelijk krijgen wordt via tien regionale distributiecentra verdeeld over de circa 170 aangesloten voedselbanken. Daar worden de pakketten gereed gemaakt en/of winkels ingericht voor de huishoudens die elke week zo’n voedselpakket krijgen. Er zijn meer dan 500 uitgiftepunten

De meeste voedselbanken accepteren dat niet. Neem contact op met de voedselbank in jouw gemeente om na te gaan of zij dit bij uitzondering wel doen.

De meeste voedselbanken accepteren dat niet. Tenzij het geschikt is voor lichaamsverzorging, zoals bv shampoo

Neem contact op met de voedselbank in de regio – zie telefoonnummer en/of e-mailadres op de website van VBN, met de vraag of de desbetreffende voedselbank belangstelling hiervoor heeft

Ben je een particulier? Kijk dan op de website van de dichtstbijzijnde voedselbank hoe je hen kunt helpen. Ben je werkzaam bij een bedrijf en wil je minder dan 300 consumenten eenheden (CE) doneren, neem dan contact op met de lokale voedselbank.nBedrijven die meer dan 300 CE willen doneren, verzoeken wij een mail te sturen naar acquisitie3@voedselbankennederland.nl

Wat hartverwarmend dat je een actie wilt starten. Wil je contact opnemen met voedselbank in jouw gemeente om dit met elkaar te regelen?

Wil je hierover contact opnemen met de voedselbank in jouw gemeente? Als je iets doneert moet het in ieder geval voldoen aan voedselveiligheiseisen. Zoals bijvoorbeeld producten in de originele, ongeopende verpakking bij particulieren. Zelf gemaakte appelmoes is goed bedoeld, maar dat mogen we niet aannemen.

Het landelijk gedoneerde voedsel wordt verdeeld naar verhouding van het aantal huishoudens (klanten) dat men in de regios heeft. Lokale donaties verschillen per voedselbank: een voedselbank op het platteland zal gemakkelijker aan bijvoorbeeld aardappels komen dan een voedselbank in de stad. Daarnaast zijn er gebieden waar bepaald voedsel veel aanwezig is: bijvoorbeeld kool in Noord-Holland en uien in Zeeland.

Nee, er zijn geen standaard tekorten. We streven ernaar wekeljks 25 gezonde producten uit te delen. Een voedselpakket veschilt per week en per locatie. Elke voedselbank kan langhoudbare gezonde producten goed gebruiken. Zie ook het boodschappenlijstje op deze website.

Van alles. We streven ernaar om gezond voedsel uit te delen aan onze klanten.

Daar worden de vaste lasten van de voedselbanken mee betaald (energie, verzekering, huurkosten, bedrijfswagens etc). De voedselbank heeft geen personeelskosten want er wordt uitsluitend met vrijwilligers gewerkt.

Al het voedsel dat gedoneerd wordt gaat naar onze klanten. Mensen die het tijdelijk niet zelf redde.

Voor alle donaties gelden strikte voedselveiligheidsregels. Dat houdt in producten in de originele, ongeopende verpakking bij particulieren. Zelf gemaakte appelmoes is goed bedoeld, maar dat mogen we niet aannemen.

Vrijwel alle voedselbanken hebben behoefte aan voedsel. Maar slechts een enkeling deelt ook zaken als speelgoed en meubels uit. Wil je contact opnemen met de voedselbank in jouw gemeente als je non-food aan wilt bieden?

Vrijwel alle voedselbanken hebben behoefte aan voedsel. Maar slechts een enkeling deelt ook zaken als speelgoed en meubels uit. Wil je contact opnemen met de voedselbank in jouw gemeente als je non-food aan wilt bieden? En anders kun je de lokale Kringloop er vast blij mee maken.

Landelijk hebben wij geen verlanglijstje met hardware. Lokale voedselbanken kunnen wel soms bepaalde zaken gebruiken, bijv. voor de inrichting van de voedselbank (koelingen, kratten, graag aanvullen) of transportmiddelen. Indien je wellicht hierin kunt voorzien wil je dan contact op nemen me de plaatselijke voedselbank? http://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/voedselbank-in-de-buurt/

Er zijn regelmatig in supermarkten actie’s t.b.v. de voedselbanken, waarbij klanten gevraagd worden producten te kopen. Hieraan kun je een bijdrage leveren. Je kunt ook vrijwilliger worden. Kijk op de website van jouw lokale voedselbank. Of kijk op www.werkebijvoedselbanken.nl

Voedselbanken Nederland kent een (door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurde) geschillenregeling. Deze regeling is opvraagbaar. mail naar welkom@voedselbankennederland.nl of kijk op de website voor de uitgebreide klachtenprocedure. http://voedselbankennederland.nl/wat-we-doen/klachten-over-voedselbank/

Dat kan. De naam ‘voedselbank’ is niet geregistreerd. De voedselbanken die aangesloten zijn bij Voedselbanken Nederland werken allemaal volgens dezelfde principes. Op onze website kun je zien welke voedselbanken aangesloten zijn bij onze organisatie.nnAls een voedselbank niet bij ons is aangesloten, is er geen garantie dat die volgens dezelfde principes werkt als wij (alleen met vrijwilligers, iedereen onbetaald, geen geld aan de strijkstok, alle klanten worden op dezelfde manier behandeld zonder te discrimineren etc.

Nee, de Voedselbank voor Kinderen en de Voedselbank voor Dieren zijn andere organisaties en niet gekoppeld aan Voedselbanken Nederland. De criteria die zij hanteren hoeven dus niet hetzelfde te zijn als die van ons. Geld dat je aan hen doneert komt ook niet bij ons terecht.

Voedselveiligheid is van het grootste belang. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat het eten dat ze krijgen voedsel veilig is. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document opgesteld, met richtlijnen waaraan men moet voldoen om veilig met voedsel te kunnen en mogen werken. De voedselbanken werken volgens het Handboek Voedselveiligheid dat werd vastgesteld in overleg met de NVWA. Inmiddels zijn alle circa 170 aangesloten voedselbanken ‘GROEN’ gecertificeerd (en alle distributiecentra) en voldoen dus aan wetgeving en eisen op het gebied van voedselveiligheid. Er worden jaarlijks steekproefsgewijs controles gehouden bij alle voedselbanken.

Nul. Voedselbanken Nederland en de aangesloten lokale voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers en betalen geen salarissen. Ook niet aan bestuurders.

Het verstrekken van voedselhulp is bedoeld als noodhulp. Klanten ontvangen max. 3 jaar voedselhulp. Bij de voedselbank geldt: geen pakket zonder hulpverleningstraject. In overleg met professionele hulpverleners uit het brede sociale domein wordt gekeken hoe een voedselbankklant weer zelfredzaam kan worden. 25 Procent van de klanten is binnen 3 maanden weg. 52 Procent binnen een jaar.

Je kunt in principe maximaal 3 jaar klant zijn bij een voedselbank. Tussentijds vinden er regelmatig herbeoordelingen plaats. Dit gebeurt door de lokale voedselbank, de gemeente of een andere professionele instantie. Ongeveer 90% van de klanten functioneert vrij snel weer zelfstandig. Het is aan individuele voedselbanken om te beoordelen hoe om te gaan met klanten die na drie jaar nog steeds aan de toekenningscriteria voldoen.

De voedselbanken hebben twee hoofddoelstellingen geformuleerd:• het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen • het voorkomen van verspilling van goed voedsel. Wij zijn dus op zoek naar voedsel dat anders vernietigd zou worden. Als een voedselbank lokaal niet in staat is om een minimaal pakket samen te stellen, hebben ze toestemming om incidenteel eten te kopen.

De overheid erkent dat het een maatschappelijk probleem is als de voedselbanken te weinig voedsel hebben en het aantal klanten tegelijkertijd groeit t.g.v. de economische crisis. De overheid doneert geen geld, maar heeft een vangnet toegezegd. Als de voedselbanken door de snelle groei voedsel te kort komen, kunnen ze bij de landelijke overheid hulp krijgen. Vanuit het vangnet kan de overheid voedsel beschikbaar stellen op het moment dat er dus onvoldoende voedsel voor de voedselbankklanten beschikbaar is. Dit wordt gefinancierd uit het ESF-programma; 8 miljoen in de komende 7 jaren.

Voor een aantal functies is dat inderdaad verplicht, daar word je van te voren over geinformeerd.

Er staat helemaal niemand op de pay-roll bij de voedselbanken. Ook bestuursleden en staff krijgen niet betaald.

Dat is vaak wel mogelijk, vraag daar gerust naar

Dat verschilt per voedselbank. Neem daarover contact op met de voedselbank in jouw gemeente .http://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/voedselbank-in-de-buurt/

Dat kan regelmatig! Informeer daarvoor bij de voedselbank in jouw gemeente .http://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/voedselbank-in-de-buurt/

Dat kan regelmatig! Informeer daarvoor bij de voedselbank in jouw gemeente .http://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/voedselbank-in-de-buurt/

Dat kan, veel vrijwilligers kennen elkaar en het komt voor dat er vrienden/familie met elkaar werken maar het werk is natuurlijk wel serieus,

Nee dat hoeft meestal niet, tenzij we speciale vaardigheden vragen zoals bijv het rijden op een heftruck. Dan kan het zijn dat je naast het laten zien van diploma/certificaat een test doet.

Dat komt voor maar dat vertellen we je van te voren en we verstrekken ook bijv. doorwerkjassen en veiligheidsschoenen.

Als dat nodig is, we verstrekken ook bijv. doorwerkjassen en veiligheidsschoenen.

Ja al onze locaties hanteren daarvoor de richtlijnen van het RIVM, als we niet veilig kunnen werken doen we dat niet

Ja, die worden verstrekt

Bespreek dat met je leidinggevende of met het lokale aanspreekpunt voor vrijwilligers.

Bespreek dat met je leidinggevende of met het lokale aanspreekpunt voor vrijwilligers.

dDat kan vaak wel, we horen dat natuurlijk graag van te voren zodat we maatregelen kunne nemen om die verandering op te vangen. Je kunt vaak zowel meer als minder uren werken

Niet voor alle functies en in alle gevallen, wees daar eerlijk over als je solliciteert en dan kunnen we je vertellen of er mogelijkheden zijn.

Dat komt niet vaak voor, dat vraagt namemijk extra begeleiding.

Dat kan, maar niet voor alle functies en in alle gevallen. Wees daar eerlijk over als je solliciteert en dan kunnen we je vertellen of er mogelijkheden zijn

Je kunt waarschijnlijk niet overal terecht en alle werkzaamheden doen. Maar er zijn wel mogelijkheden. Die varieren erg per locatie. informeer van te voren bij de voedselbank waar je zou willen werken

In principe niet maar je kunt daarvoor het beste informeren bij de lokale voedselbank. Wij stimuleren klanten om zo snel mogelijk weer zelfredzaam te worden. Daarna zijn ze van harte welkom als vrijwilliger.

Ja hoor, als je voldoet aan de vacature weisen.

Ook in de avond en vanuit huis wordt er veel vrijwiligerwerk verricht. Informeer naar de mogelijkheden of kijk op www.werkenbijvoedselbanken.nl.

Waarschijnlijk niet. Dat is niet handig, je hebt je aandacht nodig bij het werk. Of er mogelijkheden voor opvang binnen de lokale voedselbank is, kan je het besteter plekkel vragen

Nee dat kan niet, we werken met de normen voor voedselveiligheid van het Ministerie. Huisdieren horen niet in een omgeving waar voedsel verwerkt wordt.

Dat kan. Veel vrijwilligers kennen elkaar en het komt voor dat er vrienden/familie met elkaar werken.

Nee dat kan niet.

Voedselbanken leveren aan gezinnen waar kinderen deel van uitmaken. We geven lokaal de verjaardagspakketten van Stichting Jarige Job aan onze klanten als ze een jarig kind hebben. 37% van de mensen die we helpen is jonger dan 18 jaar (cijfers 2019)

De verzekering loopt via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en dekt o.a. aansprakelijkheid, schade door ongevallen en an persoonlijke eigendommen , de dekking en voorwaarden zijn verkrijgbaar bij uw gemeente

Onze vraag is zeer divers. We zoeken mensen op vrijwel elk vakgebied, niet alleen inpakkers. Kijk maar eens op www.werkenbijvoedselbanken.nl

Veel voedselbanken zoeken chauffeurs met groot rijbewijs en coordinatoren. Maar kijk vooral op www.werkenbijvoedselbanken.nl of op de site van de lokale voedselbank

Maar kijk vooral op www.werkenbijvoedselbanken.nl of op de site van de lokale voedselbank

Dat bepaal je zelf, wij kijken of het past, we hebben vooral commitment nodig. We willen op je kunnen rekenen

Dat wijst zich vanzelf via www.werkenbijvoedselbanken.nl of via het mailadres bij de lokale voedselbank is het handigst

We vinden het belangrijk om te weten wat je wilt en wat je kunt, vandaar dat we graag een brief met motivatie en cv ontvangen, maar bij sommige voedselbanken kan je ook langsgaan

Op de website www.werkenbijvoedselbanken.nl of op de site van lokale voedselbank

De adressen van de voedselbanken vind je op www.voedselbankennederland.nl en op de vacature site www.werkenbijvoedselbanken.nl

Klik hier http://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/voedselbank-in-de-buurt/ voor de voedselbank in jouw gemeente.

Dat verschilt nog wel per voedselbank.

Ja je krijgt een vrijwilligersovereenkomst zodat duidelijk is wat je komt doen en voor hoelang, maar ook omdat je dan verzekerd bent tijdens je vrijwilligerswerk

Ja je krijgt een vrijwilligersovereenkomst zodat duidelijk is wat je komt doen en voor hoelang, maar ook omdat je dan verzekerd bent tijdens je vrijwilligerswerk

Veel vacatures staan op de websit www.werkenbijvoedselbanken.nl. Maar kijk vooral ook op de website van de voedselbank in jpouw gemeente. http://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/voedselbank-in-de-buurt/

Soms kan dat. We hebben niet altijd voldoende tijd en mensen voor de begeleiding dus het komt nog niet vaak voor.

Voedselbanken werken alleen met onbetaalde vrijwiligers. Wel worden reiskosten vergoed.

Je kunt in aanmerking komen voor reiskosten, je lokale voedselbank zal je daar meer over kunnen vertellen

ja dat kan, natuurlijk niet voor alle functies maar de functies achter de schermen worden vaak vanuit huis ingevuld, we zijn aan thuiswerken gewend

Dat hangt van de vacature af.

Je werkt altijd met anderen, het komt bijna niet voor dat je iets alleen doet. t Het aantal collega’s verschilt per voedselbank.Er zijn voedselbanken met wel honderd vrijwilligers maar ook met een paar vrijwilligers

In toptaal zijn er ruim 12000 vrijwilligers actief voor voedselbanken, waarvan zo’n 150 op het servicecentrum in Houten.

Dat varieert enorm, we hebben vrijwilligers die al lang gepensioneerd zijn maar ook vrijwiligers die nog op de middelbare school zitten.

Dat kan zeker! We vinden het leuk als je bij ons ook iets terug krijgt voor je werk, dat kan kennis of ervaring zijn, dat komt regelmatig voor maar er moet wel ruimte en begeleiidng voor aanwezig zijn

Wat ons betreft wel, afhankelijk natuurlij van de functie.

Ja dat mag vaak wel, je moet altijd wel toestemming vragen aan de uitkerende instantie

We werken ook projectmatig dus dat kan vaak wel.