Grote giften

Wist je dat je belastingvoordeel krijgt als je een donatie vastlegt in een schenkingsovereenkomst?

Je schenkt dan jaarlijks een vast bedrag over een periode van vijf jaar of langer. De gift kun je volledig aftrekken bij je belastingaangifte. Met een schenkingsovereenkomst draag je structureel bij aan onze missie. Meer weten over de mogelijkheden? Klik hier.