18 januari 2024

Voedselbanken roepen nieuw kabinet op tot boter bij de vis

Na een verkiezingscampagne die mede draaide om bestaanszekerheid is het tijd dat een nieuw kabinet structureel maatregelen neemt om de groep mensen terug te dringen, die een beroep moeten doen op noodhulp om aan voedsel te komen.

Help mee

Namens hen komt de dringende vraag aan (in)formateur Plassterk om bij de formatie van een nieuw kabinet de volgende maatregelen te borgen:

  1. Het doorzetten van de herijking van het sociaal minimum;
  2. Een minister van Armoedebeleid die met een gecoördineerde interdepartementale aanpak armoede de komende jaren terugdringt;
  3. Het versterken van de positie van kinderen, bijvoorbeeld als ouders niet aan de onderhoudsplicht willen of kunnen voldoen;
  4. Het zorgen voor een betrouwbare en begrijpelijke overheid om fouten en vermeende fraude te voorkomen;
  5. Het maken van ruimte voor solidariteit en menselijkheid in de Participatiewet;
  6. Het tegengaan van voedselverspilling door grote voedingsbedrijven te laten rapporteren hoeveel ton voedsel verloren gaat.

 

Met deze maatregelen wil Voedselbanken Nederland de groep mensen die hulp behoeven verkleinen en voedselverspilling tegengaan. Dit is nodig omdat Voedselbanken Nederland in hun organisatie een terugloop zien van 20% in de toevoer van essentiële voedingsproducten. Dit is een onbedoeld neveneffect van de (goede) strijd tegen voedselverspilling van onder andere supermarkten en producenten.  Dit tekort zal de komende jaren naar verwachting toenemen. Om te voorkomen dat mensen in een kwetsbare positie niet meer van de noodzakelijke voedselhulp te kunnen voorzien, luidden de voedselbanken in december al de noodklok. Hoewel er diverse organisaties op deze oproep gereageerd hebben, blijven structurele maatregelen nodig. Zo kan de groep Nederlanders die afhankelijk is van deze noodhulp teruggedrongen worden en voedselverspilling verder voorkomen worden. Als eindverantwoordelijke voor dit probleem, is een aankomend kabinet aan zet om hier maatregelen voor te nemen.

Henk Staghouwer, voorzitter van Voedselbanken Nederland, de overkoepelende vereniging van lokale voedselbanken: “Na een maandenlang politiek gesprek over bestaanszekerheid, is het nu tijd om te laten zien dat een nieuw kabinet hiermee ook echt aan de slag wil voor de honderdduizenden Nederlanders die elke dag met dit probleem geconfronteerd worden. Vanuit de voedselbanken denken wij graag mee vanuit onze expertise, maar we verschaffen noodhulp. Een structurele oplossing begint bij het Rijk”.
Ook burgers en bedrijven kunnen hun steentje bijdragen aan de oplossing van dit probleem door lokale Voedselbanken financieel of middels voedseldonaties te ondersteunen. Als er te weinig voedzame producten binnenkomen, wordt er voedsel ingekocht bij (lokale) producenten en supermarkten. Voedselbanken gebruiken financiële donaties om op die manier zoveel mogelijk mensen te helpen.

De volledige brief aan informateur Plasterk is hier te vinden.

Gerelateerd nieuws