23 januari 2024

Tijdelijk Noodfonds Energie vanaf vandaag open: Huishoudens met hoge energierekening en lager inkomen kunnen steun aanvragen

Huishoudens met een lager inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf vandaag terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening gedurende de zes maanden na hun aanvraag. De uitbetaling gaat via de energieleverancier. Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds vanaf nu aanvragen op www.noodfondsenergie.nl.

Het Noodfonds kijkt hoe hoog de energierekening is in vergelijking met het gezamenlijk inkomen in het huishouden. Als de energierekening meer dan 8 of 10% van het inkomen bedraagt, dan betaalt het Noodfonds de rest van de energierekening via de energieleveranciers. Het maakt niet uit welke leverancier het huishouden heeft. In vergelijking met vorig jaar komen mensen eerder in aanmerking.

De initiatiefnemer Lodewijk Asscher: ‘De stress van energie armoede raakt veel mensen. Wij willen met het Noodfonds mensen meer financiële ademruimte bieden. De behoefte daaraan is ook in 2024 heel groot: bijna 40.000 mensen hebben voorafgaand aan de heropening via de site laten weten interesse te hebben.” aldus Asscher. In 2023 hebben ruim 50.000 huishoudens steun vanuit het Noodfonds ontvangen. In totaal is er 43,7 miljoen euro uitgekeerd.

Voor wie is het Noodfonds Energie?

Huishoudens kunnen een check doen op de site van het Noodfonds om te kijken of ze in aanmerking komen voor steun. Het is daarbij bijvoorbeeld van belang dat de huishoudens zelf een energiecontract hebben en een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Wat dit allemaal concreet betekent kan je terugvinden op de site van Noodfonds energie.

Waar kan je steun aanvragen?

De aanvraag van het Noodfonds kan worden gedaan op www.noodfondsenergie.nl. Aanvragen kunnen worden gedaan via computer of de app. Ook familieleden, vrienden of hulpverleners kunnen (via een machtiging) de aanvraag voor iemand anders doen. Een aanvraag indienen kan tot en met 31 maart 2024.

Huishoudens met vragen kunnen terecht bij de landelijke hulplijn van het Noodfonds.

Gerelateerd nieuws