13 maart 2024

Smeed vitale coalities

Wat moet er gebeuren om armoede structureel aan te pakken? Hoe sla je een deuk in een pakje boter? Vorm vitale coalities, is het antwoord van Dominic Schrijer, eerder wethouder in Rotterdam en burgemeester van Zwijndrecht. Hij schreef een essay over de verbindende kracht van vitale coalities. Uit zijn zak pakt hij een bierviltje: “Kijk, hier staat het op.”

Schrijer was één van de sprekers op het congres ‘Kinderen geen honger meer’. Hij wil maar zeggen: als je er samen de schouders onder zet, kun je verandering tot stand brengen. “Na de Tweede Wereldoorlog lag Rotterdam in puin, ondanks de schaarste destijds is het gelukt een wereldstad te ontwikkelen”, aldus Schrijer. “Eind jaren negentig werd de Rotterdamse Millinxbuurt door de politie hermetisch afgesloten, iedereen die naar binnen wilde, werd gefouilleerd op wapens. Inmiddels is de wijk uitgegroeid tot een mooie middenklassewijk.”

“In de jaren negentig vertrok Philips uit Eindhoven”, vertelt Schrijer. “Mensen waren woedend, voelden zich in de steek gelaten. Op de plek van het oude hoofdkwartier van Philips ontstond een hippe plek. Het is nu de slimste vierkante kilometer ter wereld.”

Patroon

Waarom is dat gelukt? Volgens Schrijer zit daar een duidelijk patroon onder. Op het bierviltje heeft hij dat zo opgeschreven: Duurzame maatschappelijke groei is gebaat bij een hecht en vitaal samenspel tussen vier actoren: overheid, bedrijfsleven, middenveld en burgers. Schrijer: “Gemeente, provincie, rijk, ziekenhuizen, huisartsen, welzijnsorganisaties, scholen, bedrijfsleven en burgers. Je hebt ze allemaal nodig. Als je met elkaar afspreekt te investeren, gaat die samenleving groeien.”

“Dat gaat natuurlijk niet vanzelf”, aldus Schrijer. “Er moet een gedeeld gevoel van urgentie zijn. Er is onvrede en er bestaat de brede overtuiging dat de situatie moet verbeteren. De Amerikanen waren de eerste die een voet op de maan zetten, omdat de Russen grote stappen hadden gezet met het Spoetnik-programma. Er ontstond urgentie.”

Visie

“Een vitale coalitie vraagt ook een duidelijke visie op de toekomst, die mensen motiveert en inspireert om in actie te komen, je hebt pioniers nodig, optimisten met ideeën. Ook burgers die steeds problemen blijven agenderen. Belangrijk ook is dat je rugdekking krijgt, zoals burgemeester Aboutaleb die geeft door wekelijks naar de Rotterdamse wijk Carnisse te gaan en tenslotte heb je menskracht, tijd, geld en middelen nodig voor de korte en lange termijn.”

Een vitale coalitie is vitaal als alle partijen gelijkwaardig met elkaar samenwerken. Het gaat mis als er eentje de baas gaat spelen, afwezig is of onvoldoende meedoet, waarschuwt Schrijer. In de jaren zeventig en tachtig hebben we gezien dat de overheid dominant werd, met een sterk geloof in de maakbare samenleving. De andere partijen haakten af. Het gaat ook verkeerd als de markt het overneemt. De burger zegt dan: bekijk het maar.”

Dominic Schrijer wil de voedselbanken ondersteunen in het smeden van vitale coalities. Hij biedt lokale voedselbanken een praktische, strategische workshop aan met als onderwerpen: waar staan jullie, waar willen jullie naartoe en hoe zou je het spel kunnen optimaliseren.

.-.-.-.-.-.-.

 

Dit is een artikel uit nieuwsbrief Vitamine 1 – 2024

Lees ook de andere verhalen:

Niemand mag honger hebben

Voorkom negatieve stress bij kinderen

“Een uur per maand extra produceren voor de voedselbank, maakt het verschil”

Onbevangenheid kinderen nodig om huiver ouders te doorbreken

Gerelateerd nieuws