24 juni 2024

Samenwerking Kickstart AI en Voedselbanken Nederland tegen voedselarmoede

Kunstmatige intelligentie en innovatief datadashboard zorgen dat meer mensen in voedselnood geholpen kunnen worden. Voedselbanken Nederland heeft de krachten gebundeld met Kickstart AI om het probleem van voedselarmoede in Nederland inzichtelijk te maken met behulp van kunstmatige intelligentie. Samen hebben ze een innovatief datadashboard ontwikkeld om mensen met voedselarmoede beter in kaart te brengen om zo de nodige hulp te kunnen bieden.

Inladen van vrachtauto

Uit recent onderzoek van Ipsos I&O, in opdracht van het Rode Kruis, blijkt dat 9% van de Nederlanders kampt met voedselnood. Hoewel veel van deze mensen in aanmerking komen voor voedselhulp, ontvangen ze deze niet altijd. Redenen hiervoor kunnen zijn: onbekendheid met de beschikbare hulp of schaamte om hulp te vragen.

Zo werkt het dashboard

Het speciale datadashboard geeft Voedselbanken Nederland waardevolle inzichten door armoede op wijkniveau in kaart te brengen en voedselbanklocaties te identificeren. De tool analyseert ook de bereikbaarheid van deze locaties met het openbaar vervoer, auto, fiets of te voet. Deze informatie is cruciaal, omdat er mogelijk nog veel mensen zijn die niet geholpen worden. Om effectief te handelen en hulp te bieden waar het het meest nodig is, willen voedselbanken weten waar deze mensen zich bevinden. Het dashboard stelt hen in staat om mede door deze data beslissingen te nemen en hun diensten strategisch uit te breiden naar gebieden met de grootste behoefte.

Pilot

Na een succesvolle pilot bij een aantal voedselbanken, waarbij het datadashboard voedselarmoede op wijkniveau in kaart bracht, wordt nu onderzocht of het dashboard breder kan worden uitgerold. Tijdens een themamiddag van de leden van Voedselbanken Nederland – georganiseerd door de projectgroep Onder de Radar presenteerde Kickstart AI de huidige versie van het dashboard aan vertegenwoordigers van voedselbanken. Het bestuur van Voedselbanken Nederland hoopt dat de inzet van het datadashboard mee zal helpen in de strijd tegen voedselarmoede.
Inmiddels werken 9 voedselbanken met het speciale datadashboard, het aantal neemt toe: Het doel is om uiteindelijk alle 177 lokale voedselbanken te kunnen ondersteunen met AI in de strijd tegen voedselarmoede.
Letty Broere-Doornkamp Voedselbanken Nederland: “De samenwerking met Kickstart AI is een belangrijke stap voorwaarts in onze strijd tegen voedselarmoede in Nederland. Met behulp van het innovatieve datadashboard en de AI-technologie kunnen we mensen in voedselarmoede beter identificeren en ondersteunen. Dit stelt ons in staat om onze middelen effectiever in te zetten en mensen die ons nodig hebben beter te bereiken. We zijn blij met de expertise en het commitment van Kickstart AI om samen met ons dit urgente probleem aan te pakken.”
Sander Stomph, CEO van Kickstart AI: “We zijn trots op onze samenwerking met Voedselbanken Nederland. Dit project toont aan hoe AI technologie kan worden gebruikt om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en een positief verschil te maken. We hopen dat we uiteindelijke alle voedselbank locaties in Nederland mogen ondersteunen en dat zij met behulp van data en kunstmatige intelligentie mensen die in voedselarmoede leven beter in kaart te brengen en hen de nodige hulp te bieden.’’

Ook is er inmiddels met Voedselbank Delft en Kickstart AI een proefproject gestart met een AI-chatbot om de drempel voor het aanvragen van hulp te verlagen. Potentiële nieuwe klanten kunnen in hun eigen taal vragen stellen aan de chatbot en zo de nodige ondersteuning krijgen. De bot gebruikt eenvoudige taal en heeft een vriendelijke, niet-oordelende toon die mensen aanmoedigt om hulp te zoeken.

Bekijk hier het NOS bericht over de samenwerking: https://nos.nl/artikel/2525732-voedselbanken-zetten-data-analyse-in-om-meer-mensen-te-bereiken

Gerelateerd nieuws