Ondersteun financieel

Wist je dat je belastingvoordeel krijgt als je een donatie vastlegt in een schenkingsovereenkomst? Je schenkt dan jaarlijks een vast bedrag over een periode van vijf jaar of langer. De gift kun je volledig aftrekken bij je belastingaangifte.

Waarom deze manier van doneren?

Met een schenkingsovereenkomst draag je structureel bij aan onze missie. Bovendien ontvang je van de belastingdienst een groot deel van je gift terug.

Schenken met belastingvoordeel, zo werkt het

Eenmalige gift

Onder vermelding van gift maak je een bedrag over naar:
NL21 RABO 0107 1508 24 (ten name van Vereniging van Nederlandse Voedselbanken).
Jouw gift is aftrekbaar van de belasting binnen het kader van de wet. Meer weten over eenmalige giften? Lees meer.

Periodieke gift

Schenk je tenminste vijf jaar achter elkaar hetzelfde bedrag, dan is jouw gift vanaf de eerste euro volledig aftrekbaar van de belasting. Jouw schenking moet dan wel in een schenkingsovereenkomst of notariële akte worden vastgelegd. Meer weten over deze mogelijkheid? Klik hier.

Wat zijn de voorwaarden?

Niet alle structurele donaties vallen onder de term periodiek schenken. Je komt in aanmerking voor belastingvoordeel als je aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

  1. De periodieke schenking is schriftelijk vastgelegd in een schenkingsovereenkomst.
  2. De donatie loopt vijf jaar of langer.
  3. De gift is elk jaar hetzelfde bedrag.

 

Let op: je kunt een overeenkomst alleen aangaan voor toekomstige giften. Donaties die vóór de ingangsdatum van de overeenkomst aan Voedselbanken Nederland zijn geschonken, rekent de Belastingdienst niet mee.

Hoe ga je een overeenkomst aan?

Een periodieke schenkingsovereenkomst is kosteloos en makkelijk te regelen. Stuur ons een berichtje en we gaan het voor je regelen.

Voedselbanken Nederland wil voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat houdt in dat we op een zorgvuldige wijze met persoonsgegevens omgaan en deze op de juiste manier verwerken. Klik hier voor ons privacystatement.

Voor details van de overeenkomst verwijzen wij je naar de site van de belastingdienst.