Voedselverspilling tegengaan

De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:

  • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
  • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

In 2020 zamelden we ca. 44 miljoen producten in met een totale waarde van 74 miljoen euro. Dat is 1,5 % van de totale waarde van voedsel dat jaarlijks wordt verspild in Nederland.

Voedselbanken Nederland is lid van de Stichting samen tegen Voedselverspilling en de Smart food Alliance.

Wij werken nauw samen met onze partners, zoals bijvoorbeeld de supermarkten, in de strijd tegen voedselverspilling: