Voedselbanken en verwante organisaties in Nederland

Met regelmaat krijgen wij de vraag hoe de voedselbank organisatie in elkaar zit en welke partijen daar allemaal bij horen. Op deze pagina geven we een korte uitleg.

Voedselbanken Nederland

In Nederland zijn 171 voedselbanken en 10 Distributie Centra aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken, kortweg Voedselbanken Nederland genaamd. Deze voedselbanken zijn herkenbaar aan het logo met het oranje hartje en de vork. Ze hebben met elkaar afspraken gemaakt over de missie, visie en waarden van de voedselbanken. Zo zamelen wij voedsel in dat anders verspild zou worden en vragen wij onze klanten geen financiële bijdrage voor een pakket. En wat ons onderscheidt, is dat niemand wordt betaald. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers en dat zijn er 13.000.

Voedselbanken Nederland is actief in 96 % van alle gemeenten. Al onze leden voldoen aan wetgeving en eisen op het gebied van voedselveiligheid.

Andere organisaties die voedselhulp geven

Er zijn ook andere organisaties die voedselhulp geven aan arme mensen. Sociale supermarkten, voedselloketten, maar ook organisaties die de naam voedselbank gebruiken. Deze partijen werken veelal volgens andere uitgangspunten. Zo vragen sommigen wel een financiële bijdrage voor een pakket of werken met betaalde medewerkers.

Het woord ‘voedselbank’ kunnen wij helaas niet merkrechtelijk beschermen, waardoor dit voor de buitenwereld soms verwarrend is. Maar je herkent onze leden aan het oranje hartje met daarin de witte vork.

Stichting Kinderen van de Voedselbank

De Stichting Kinderen van de Voedselbank is géén onderdeel van Voedselbanken Nederland. Deze Stichting, die kleding uitdeelt, hanteert eigen uitgangspunten en werkwijze. Zo werkt niet iedereen als vrijwilliger voor deze Stichting.

Diverse voedselbanken in het land werken wel samen met deze Stichting. Dat wil zeggen dat (onze) klanten die daar toestemming voor geven, via de St. Kinderen van de Voedselbank kleding ontvangen.

Islamitische voedselbank, voedselbank voor ouderen etc.

De laatste tijd zien we lokaal initiatieven ontstaan als de islamitische voedselbank, voedselbank voor ouderen, voor huisdieren etc. Al deze initiatieven hebben niets te maken met Voedselbanken Nederland. Bij ons is iedereen welkom (jong, oud, ongeacht geloof of ras) die voldoet aan onze toelatingsnormen. Voedselbanken proberen rekening te houden met dieetwensen en allergieën, maar zijn afhankelijk van wat gedoneerd wordt.

Al onze leden delen voedsel uit. Dat is wat ons bindt. Sommige voedselbanken delen ook andere spullen uit, zoals voedsel voor huisdieren of kleding.

Partners en samenwerkingsverbanden

Voedselbanken Nederland heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met diverse organisaties. Een actueel overzicht is weergegeven op de website.