Klachten

Ben je een klant van een voedselbank?

Ben je een klant van een voedselbank? Voor klachten over die voedselbank moet je je  wenden tot het bestuur van de voedselbank waar je klant bent. Het bestuur van die voedselbank behandelt jouw klacht en bericht jou over de afhandeling ervan. De gegevens over het bestuur tref  je  aan op de website van jouw voedselbank. Daar kun je ook de Klachtenregeling voor klanten (en vrijwilligers) vinden die bij iedere voedselbank beschikbaar moet zijn. Vraag anders aan het bestuur om een exemplaar van de Klachtenregeling. Voor alle duidelijkheid: Iedere voedselbank behandelt zelfstandig klachten van zijn “eigen” klanten; de landelijke vereniging kan géén klachten van klanten van voedselbanken in behandeling nemen en speelt hierin dus geen rol.

Ben je een voedselbank die lid is bij onze vereniging en heb je een klacht over een andere voedselbank, over een van de regionale distributiecentra of over de landelijke vereniging?

  • Je kunt jouw klacht indienen bij het bestuur van die andere voedselbank (als het gaat om een klacht tegen die voedselbank) of bij bestuur van het regionale distributiecentrum (als het gaat om een klacht tegen dat regionale distributiecentrum) of bij het bestuur van de landelijke vereniging (als het gaat om een klacht tegen de landelijke vereniging). 
  • Als de klacht over de andere voedselbank of over het regionale distributiecentrum niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je een verzoek om bemiddeling indienen bij de landelijke vereniging. De klacht kan dan worden gestuurd aan het adres klachten@voedselbankennederland.nl. De klachtencoördinator komt dan in actie en zal proberen samen met alle betrokkenen een oplossing te zoeken waarin iedereen zich kan vinden. 
  • Als de bemiddeling niet tot een positief resultaat leidt of als je om welke andere reden niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht, kun je een verzoek om arbitrage indienen bij het onafhankelijke Arbitragecollege Voedselbanken Nederland dat een bindende uitspraak doet. Ook dit verzoek kun je indienen via het adres klachten@voedselbankennederland.nl. De klacht wordt dan doorgezonden aan de secretaris van het Arbitragecollege.

Ben je vrijwilliger bij een voedselbank of bij Voedselbanken Nederland en heb je een klacht die verband houdt met jouw werk als vrijwilliger daar?

  • Je kunt jouw klacht indienen bij het bestuur van jouw voedselbank (als je vrijwilliger bent bij die voedselbank) of bij het bestuur van Voedselbanken Nederland (als je daar vrijwilliger bent). Indien de klacht een bestuurslid betreft, neemt dit bestuurslid uiteraard niet deel aan de behandeling en afhandeling van de klacht, maar wordt de klacht behandeld door de overige bestuursleden.

Ben je leverancier van een voedselbank die lid is van onze vereniging en heb je een klacht over die voedselbank?

  • Je kunt jouw klacht bij het bestuur van die voedselbank indienen. 
  • Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je een verzoek om bemiddeling indienen bij de landelijke vereniging. De klacht kan worden gestuurd aan het adres klachten@voedselbankennederland.nl. De klachtencoördinator komt dan in actie en zal proberen samen met alle betrokkenen een oplossing te zoeken waarin iedereen zich kan vinden. 
  • Voor die bedrijven en organisaties met wie de landelijke vereniging een overeenkomst heeft gesloten staat de mogelijkheid van beroep open bij het (onafhankelijke) Arbitragecollege Voedselbanken Nederland, dat een bindende uitspraak doet. Ook deze klacht kun je indienen via het adres klachten@voedselbankennederland.nl. De klacht wordt dan doorgezonden aan de secretaris van het Arbitragecollege.

Ben je op andere wijze, dus niet als klant, vrijwilliger of leverancier maar bijvoorbeeld als hulpverlener of overheidsinstantie, betrokken bij de voedselbanken en heb je een klacht over een voedselbank, een regionaal distributiecentrum of de landelijke vereniging?

  • Je kunt jouw klacht indienen bij het bestuur van de betreffende organisatie (dus: voedselbank, regionaal distributiecentrum of landelijke vereniging).
  • Desgewenst kan, indien het een klacht over een voedselbank of het regionaal distributiecentrum betreft, de landelijke vereniging een bemiddelende rol spelen. 
  • Als de klacht zich richt op Voedselbanken Nederland wordt de klacht behandeld door het bestuur van de vereniging. De klacht kan worden gestuurd aan het adres klachten@voedselbankennederland.nl.