Historie

Voedselbanken kennen nog geen lange historie in Nederland. Ze zijn ontstaan in de Verenigde Staten en vandaar vond het idee zijn weg via Canada naar Europa. Frankrijk opende de eerste Europese voedselbank in 1984. België volgde in 1986. Pas in 2002 werd de eerste Nederlandse voedselbank geopend. Inmiddels zijn er in 23 Europese landen voedselbanken die zich hebben verenigd in de Europese Federatie van Voedselbanken.

2002 eerste voedselbank in Nederland

Sjaak en Clara Sies geven met de oprichting van één van de eerste voedselbanken in Nederland gezicht aan de heersende armoede en verspilling in Nederland. Maar ook laten zij zien hoe zelfredzaamheid je verder kan brengen. Nederland reageert heftig en de politiek geeft antwoord: “Over 4 jaar bestaat de Voedselbank niet meer.”

Het aantal Nederlanders dat op zo’n voorziening een beroep doet steeg in 2005 aanzienlijk: het aantal voedselbanken steeg van 22 in september tot meer dan 40 in december van dat jaar. In 2006 werd geschat dat 8.000 huishoudens gebruik maken van voedselbanken. Van de mensen die een beroep doen op de voedselbank blijkt 83% financiële schulden te hebben.

2008: Samenwerking

Eind 2008 gaan Stichting Voedselbank Nederland en Federatie van Voedselbanken in Nederland samen op in de nieuwe landelijke organisatie Stichting Voedselbanken Nederland. In de loop van 2009 blijken ook de voedselbanken veel last te hebben van de economische crisis. Bedrijven blijven langer op hun voorraden zitten en staan hun overtollige voorraden pas af aan voedselbanken vlak voor de uiterste houdbaarheidsdatum. Dit terwijl de groei van het aantal gezinnen dat geholpen wordt toe blijft nemen.

2012: Oprichting Landelijke Vereniging

In 2012 heeft Stichting Voedselbanken Nederland een analyse gemaakt van de toenmalige situatie en is tot de conclusie gekomen dat het gewenst was om meer directe democratie aan te brengen in de landelijke organisatie en over te gaan tot een model waarbij alle voedselbanken rechtstreeks lid konden zijn van de landelijke organisatie. Na een aantal regiobijeenkomsten te hebben georganiseerd werd er breed draagvlak gevonden om te komen tot opheffing van Stichting Voedselbanken Nederland en de oprichting van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Deze bestaat sinds 15 mei 2013.

Nu: Landelijke dekking

Nog steeds hebben veel mensen in Nederland  grote moeite richting te geven aan hun leven of aansluiting te vinden of te behouden. De voedselbanken groeien nog altijd. Klik hier voor de meest actuele Cijfers en Feiten. 

Op dit moment telt de vereniging 171 voedselbanken.