Bestuur

Al het werk bij de voedselbanken wordt gedaan door vrijwilligers. Oprichter en ere-voorzitter Sjaak Sies en zijn vrouw Clara waren vrijwilliger. Ook het bestuur wordt niet betaald. 

Ere-voorzitter

Sjaak Sies

Sjaak Sies werd in maart 2011 als blijk van waardering benoemd tot ere-voorzitter van Voedselbanken Nederland. Sjaak is grondlegger van de voedselbanken in Nederland. Samen met zijn vrouw Clara runde hij jarenlang de voedselbank in Rotterdam

Bestuur

Het bestuur van Voedselbanken Nederland bestaat uit de volgende vrijwilligers:

Leo (G.L.) Wijnbelt

voorzitter

+31(0)6 114 208 82

Aart Barkey Wolf

secretaris. juridische, bestuurlijke en fiscale zaken

+31(0)6 536 54 223

Henk van der Meer

Voedselveiligheid

+31 (0)612988709

Letty Broere

Klanten

+31(0)6 54654427

Robert Schotman

Penningmeester

+31(0)6 5357 6963

Rob van der Marck

IM / ICT

+31(0)6 55 303 404

Rian van Velzen

Inkomend Bestuurslid Fondsenwerving

+31(0)6 26228107

Tom (Th.P.M) Hillemans

Vice-voorzitter

+31(0)6 537 226 09

Paul van Berkel

Voedselverwerving

+31 (0)6 539 44 359

Caroline van der Graaf - Scheffer

Fondsenwerving

+31 (0)6 2036 8236

Pieter Nijman

Voedselverdeling en logistiek

+31(0)6 23 26 95 02‬

Hans Schoenmakers

Communicatie

+31(0)6 53 469 885

Onno van de Weteringh

Vrijwilligers

+31(0)6 57316268

Henk Staghouwer

Inkomend Voorzitter

+31(0)6 52761518

Nevenfuncties bestuursleden

Klik hier voor een overzicht van  de nevenfuncties van bestuursleden.

Carl Hommels

Bestuursadviseur

Op de terreinen fondsen- en voedselwerving