Bestuur

Al het werk bij de voedselbanken wordt gedaan door vrijwilligers. Oprichter en ere-voorzitter Sjaak Sies en zijn vrouw Clara waren vrijwilliger. Ook het bestuur wordt niet betaald. 

Ere-Voorzitter

sjaak_foto

Sjaak Sies

Sjaak Sies werd in maart 2011 als blijk van waardering benoemd tot ere-voorzitter van Voedselbanken Nederland. Sjaak is grondlegger van de voedselbanken in Nederland. Samen met zijn vrouw Clara runde hij jarenlang de voedselbank in Rotterdam

Bestuur

Het bestuur van Voedselbanken Nederland bestaat uit de volgende vrijwilligers:

Leo (G.L.) Wijnbelt

Voorzitter
+31(0)6 114 208 82

Tom (Th.P.M.) Hillemans

Vice-voorzitter
+31(0)6 537 226 09

Aart Barkey Wolf

Waarnemend secretaris (zonder formele bevoegdheid). Portefeuille: bestuurs- en juridische zaken.
+31(0)6 536 54 223

Paul van Berkel

Voedselverwerving
+31 (0)6 539 44 359

Henk van der Meer

Voedselveiligheid
+31(0)6 1298 8709

Caroline van der Graaf-Scheffer

Fondsenwerving en inkoop
+31 (0)6 2036 8236

Rob van Gerven

Financiën
+31(0)6 3000 4631‬

Pieter Nijman

Voedselverdeling en logistiek
06) 23 26 95 02‬

Dirk Rijnbeek

Klanten & vrijwilligerszaken
+31(0)6 25 024 181

José Tijssen

Communicatie
+31(0)6 55 123 726

Rob van der Marck

IM / ICT
+31(0)6 55 303 404

Nevenfuncties bestuursleden

Klik hier voor een overzicht van  de nevenfuncties van bestuursleden.

Saskia van Walsum

Bestuursadviseur

Carl Hommels

Bestuursadviseur
Op de terreinen fondsen- en voedselwerving.

Juri Hoedemakers

Bestuursadviseur