Beleid en jaarverslagen

Beleidsplan

Conform de richtlijnen van ANBI, maakt Voedselbanken Nederland elk jaar een beleidsplan. Deze wordt ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. Ook wordt jaarlijks een jaarrekening en jaarverslag opgesteld. Deze wordt door een externe accountant gecontroleerd.

Het beleidsplan van Voedselbanken Nederland kun je hier  downloaden.

Onze statuten kun je hier  downloaden.

Informatie over onze fondsenwerving en wervingsmethoden kun je hier  downloaden.

Onze integriteitscode kun je hier downloaden. 

Een overzicht van de reglementen en codes die we in het kader van een integere en verantwoorde bedrijfsvoering hanteren is hier te downloaden.

Jaarverslagen en jaarrekeningen