Wat we doen

Alle actuele feiten over de voedselbanken,
maar ook onze missie, structuur en historie vind je hier. 

Beleid en jaarverslagen

Beleidsplan Conform de richtlijnen van ANBI, maakt Voedselbanken Nederland elk jaar een beleidsplan. Deze wordt ter goedkeuring aan de Algemene...

Bestuur

Al het werk bij de voedselbanken wordt gedaan door vrijwilligers. Oprichter en ere-voorzitter Sjaak Sies en zijn vrouw Clara waren...

Comité van Aanbeveling

Comité van Aanbeveling

De leden van het Comité van Aanbeveling helpen ons bij ons werk. Het Comité bestaat uit (van links naar rechts,...

Ambassadeurs voedselbanken Nederland

Dit zijn onze ambassadeurs!

Met hun bekendheid en inzet brengen ze het werk van de voedselbanken onder de aandacht. Hierdoor kunnen we zoveel mensen...

FEBA Europese koepelorganisatie voedselbanken

FEBA

FEBA is de Europese koepelorganisatie waar voedselbanken uit ruim 20 Europese landen bij zijn aangesloten.  Ook Voedselbanken Nederland is lid....

feiten & cijfers voedselbanken

Feiten en Cijfers

De impact van het werk van de voedselbanken rapporteren wij jaarlijks in het document Feiten & Cijfers. In 2019 hielpen...

Films en video’s

Er zijn veel foto’s en video’s gemaakt over het werk van de voedselbanken. Als je zoekt op Youtube vind je...

Fotogalerij voedselbank

Foto’s van de Voedselbank

Hieronder vind je foto’s van de Voedselbank die je vrij kunt downloaden. Klik op de foto en daarna rechtermuisknop om...

historie voedselbanken in nederland

Historie

Voedselbanken kennen nog geen lange historie in Nederland. Ze zijn ontstaan in de Verenigde Staten en vandaar vond het idee...

Integriteit en vertrouwenspersonen

Integriteit Integer handelen is voor de voedselbanken heel belangrijk. Wij krijgen immers in ons werk te maken met moeilijke keuzes...

Klachten

Ben je een klant van een voedselbank? Voor klachten over die voedselbank kun je je  wenden tot het bestuur van...

lespakket voedselbanken

Lespakket

Wil je een lespakket ontvangen over de voedselbanken? Laat je school dan het lespakket voor basisscholen aanvragen. Het lespakket bestaat uit 4...

missie en visie voedselbanken

Missie en visie voedselbanken

Onze missie Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen in Nederland die het tijdelijk zelf niet redden. We doen dat uitsluitend...

Ons servicecentrum

Heb je een vraag over de voedselbanken? De vrijwilligers van het VBN Servicecentrum staan je graag te woord. Zij zijn...

ANBI- Voedselbanken Nederland

Onze ANBI-status

ANBI-informatie Voedselbanken Nederland Voedselbanken Nederland heeft de ANBI-status.  Op deze pagina vind je alle informatie die we in het kader...

onze partners

Onze partners

Het werk van de voedselbanken wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de onvoorwaardelijke steun van onze partners; heel veel bedrijven en...

over ons Voedselbanken Nederland

Over ons

Voedselbanken Nederland is de snelst groeiende bank van Nederland. Nog steeds melden nieuwe voedselbanken zich aan als lid van de...

THT en TGT datum Voedselbanken

Over THT en TGT datum

Gooi je wel eens een pak rijst, een blik soep of een fles olijfolie weg, omdat de houdbaarheidsdatum (THT) is...

structuur van de voedselbank organisatie

Structuur van de organisatie

Landelijke organisatie De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken, meestal Voedselbanken Nederland genoemd, is de landelijke koepelorganisatie waarbij actueel 172 voedselbanken en...

voedselbanken helpen kinderen

Voedselbanken en kinderen

Steun voedselbanken en kinderen met honger Voedselbanken vinden het onacceptabel dat er in Nederland kinderen zijn die honger hebben. Dat...

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is van het grootste belang. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat het eten dat ze krijgen voedsel veilig...

Voedselverspilling tegengaan

De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen: Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen Het voorkomen van verspilling van goed...

Voorleeshulp ReadSpeaker

Voedselbanken werkt met de Voorleeshulp Readspeaker. Druk op de Help knop in de ReadSpeaker taakbalk voor heldere instructies voor het...

Website

Heb je vragen of opmerkingen over de website? Of wil je gegevens laten corrigeren?  Wij ontvangen jouw mailtje graag:  webmaster@voedselbankennederland.nl.

Veelgestelde vragen

Op de pagina met Feiten & Cijfers staan de meest recente cijfers vermeld.

Onze conclusie is dat armoede iedereen overkomen kan. Door een samenloop van omstandigheden kan het dubbeltje (uiteindelijk) de verkeerde kant opvallen. Er is geen ‘gemiddelde’ klant. Elke klant heeft een eigen verhaal.

Ons klantenbestand is heel divers:
• Een goed opgeleide zelfstandige ondernemer, die zijn zaak onderuit ziet gaan en schuldeisers nog tienduizenden euro’s moet betalen; In 2013 meldden veel ZZP’ers en MKB’ers zich bij ons. Als er een paar maanden nauwelijks opdrachten binnenkomen, is het spaargeld snel op.
• Mensen in echtscheiding, die onder druk van de bank hun huis moeten verkopen en met een restschuld opgezadeld zijn.
• Werknemers die door ziekte of een ongeval (tijdelijk) niet meer kunnen werk of van wie het contract niet verlengd wordt.
• Alleenstaande ouders met kinderen die in geldproblemen komen, bij voorbeeld doordat de andere ouder geen alimentatie betaalt.
• Ontslagen werknemers, die te lang op een uitkering wachten en daardoor hun laatste spaarcenten hebben moeten aanspreken.
• Ouderen met een AOW-uitkering die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.

Slechts een deel van onze cliënten heeft problematische schulden. Deze schulden zijn vaak ontstaan vanuit de gedachte zolang mogelijk ‘normaal’ te kunnen (of moeten) blijven leven. Zo zijn er mensen met betaald werk (20%) en een (middel)hoge opleiding. Vakanties, merkkleding, schoolreisjes en betaalde sporten zijn allang doorgestreept. Kleren kopen ze meestal tweedehands. Bovenstaande groepen komen vaak terecht in de vicieuze armoedecirkel: te weinig geld, gezondheidsproblemen door eenzijdige en/of slechte voeding, een toenemend sociaal isolement, verleid worden tot het afsluiten van ‘goedkope’ leningen. De problemen stapelen zich geleidelijk op totdat ze vastlopen. Als Voedselbanken Nederland kunnen wij via het uitdelen van voedselpakketten tijdelijk wat druk van de ketel halen. Zo krijgen onze cliënten de ruimte actief aan verbetering van hun situatie te werken.

Ja zeker. veel zelfs. Voedselbanken vinden het onacceptabel dat er in Nederland kinderen zijn die honger hebben. Dat kinderen met honger naar school gaan. Het komt het overal in Nederland voor: op dorpsscholen en in achterstandswijken, in de grote steden en op het platteland. Soms zijn er meer dan 20 van deze schrijnende gevallen per klas.
Elk jaar helpen de voedselbanken duizenden kinderen aan eten. Vorig jaar (2019) maar liefst 33.000.

Voedselbanken streven ernaar om te voldoen aan de Richtlijnen van de Schijf van Vijf. Daarbij zijn we wel afhankelijk van wat we gedoneerd krijgen, omdat wij geen voedsel inkopen maar voedselverspilling tegen gaan. Bij het samenstellen van voedselpakketten voor gezinnen, proberen we rekening te houden met de leeftijd en het aantal kinderen.

Onderzoek naar belang goede voeding bij kinderen
Er is veel onderzoek gedaan naar het belang van voldoende en gezonde voeding bij kinderen. Met een lege maag naar school gaan is niet bevorderlijk voor de leerprestatie en groei van een kind. Op website van voedingscentrum.nl staat veel informatie over gezonde voeding voor kinderen in diverse leeftijdsgroepen.

Zelfredzaam maken
Kinderen die opgroeien in armoede lopen een verhoogd risico zelf later ook in een situatie van armoede terecht te komen.
Eén van de uitgangspunten van ons werk is daarom dat onze klanten, naast voedselhulp, ook geholpen worden om zo snel mogelijk weer zelfredzaam te worden. Dat doen we niet zelf, maar daarbij maken we gebruik van experts in ons netwerk.

Samenwerking Jarige Job
Sinds 2015 werkt Voedselbanken Nederland officieel samen met Stichting Jarige Job. Daardoor ontvangen kinderen van de voedselbank op hun verjaardag een doos vol verrassingen.

Voor daklozen is er per gemeente beleid geformuleerd.

Kort samengevat komt het er veelal op neer dat daklozen in aanmerking komen voor: dak, brood, douche en bed. Ze moeten dat betalen uit de uitkering die ze krijgen. Omdat op deze categorie ook aparte hulpverlening is geregeld, is deelname aan de voedselbank in veel gemeenten niet aan de orde. Ook is er het praktische probleem dat de meeste voedselbanken maar een of twee keer per week voedselpakketten uitdelen en de daklozen niet de mogelijkheden hebben om met name de verse spullen verantwoord op te slaan. We zien wel met enige regelmaat dat daklozen, wanneer ze weer een dak boven hun hoofd hebben een tijdje klant van de voedselbank zijn.

Je kunt in principe maximaal 3 jaar klant zijn bij een voedselbank. Tussentijds vinden er regelmatig herbeoordelingen plaats. Dit gebeurt door de lokale voedselbank, de gemeente of een andere professionele instantie. Ongeveer 90% van de klanten functioneert vrij snel weer zelfstandig. Het is aan individuele voedselbanken om te beoordelen hoe om te gaan met klanten die na drie jaar nog steeds aan de toekenningscriteria voldoen.

22% van alle klanten is binnen 3 maanden weer weg.
57 % van alle klanten is binnen een jaar weer in staat om zelf aan voedsel te komen.
12 % is na drie jaar helaas nog afhankelijk van voedselhulp  (de besluitvorming over incidentele verlenging wordt overgelaten aan lokale bestuurders).

Ben je een particulier? Neem dan contact op met de dichtstbijzijnde voedselbank in jouw buurt. Voedselbanken Nederland is een koepelorganisatie en heeft geen eigen uitdeelpunten.

Bent je ondernemer? Afhankelijk van jouw werkgebied (gemeentelijk, regionaal, landelijk of internationaal) vragen wij je contact op te nemen met de lokale voedselbank, onze contactpersonen in jouw regio of het landelijk bestuur. Op onze contactpagina vind je meer informatie. Of bel even naar ons servicecentrum: 088 5435435

Alle lokale voedselbanken verdelen voedsel, maar lang niet allemaal verdelen ook non-food.

Voedselbanken Nederland en de aangesloten lokale voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers en betalen geen salarissen. Ook niet aan bestuurders. In ons jaarverslag en jaarrekening lees je waaraan wij ons geld wel uitgeven.

Wanneer de verhouding van je inkomsten en uitgaven zo is dat je niet meer in je levensonderhoud kunt voorzien, dan heb je wellicht recht op een voedselpakket van de voedselbank. Kijk voor meer informatie over de precieze voorwaarden hier.

In theorie zou iedereen in Nederland – wanneer zij gebruik maken van alle bestaande voorzieningen –  voor zichzelf moeten kunnen zorgen. In de praktijk gebeurt het al te vaak dat door allerlei oorzaken mensen onvoldoende geld overhouden om het gezin te voorzien van primaire levensbehoefte: voedsel. Dan is er dus de voedselbank. Wij bieden ondersteuning zodat mensen de tijd krijgen de obstakels weg te nemen die hen belemmeren in eigen onderhoud te kunnen voorzien.

Om mensen in deze situaties te kunnen blijven ondersteunen kan onze steun dan ook niet oneindig zijn. Voedselbanken bieden noodhulp. De 3 jaar is afgeleid van de termijn waarbinnen normaliter ook schuldsanering opereert en waarbinnen men mag verwachten dat de obstakels overwonnen zijn.

Het vaste basisbedrag:

1. omvat kosten die niet of nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals bankkosten, huisdier, tuin, krant, etc.);

2. geldt als compensatie voor het effect van lagere kosten per persoon, bij toenemende gezinsgrootte.

Kijk hier voor een uitgebreidere opsomming. 

Wij adviseren je om eerst contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon bij jouw voedselbank om het probleem ter plaatse op te lossen. Als het probleem na één of meerdere gesprekken nog steeds niet opgelost is, kun je contact opnemen met het Voedselbank Servicecentrum, (tel 088 543 543 5).  Een uitgebreide beschrijving van onze klachtenprocedure vind je hier.

Helaas moeten wij strakke criteria hanteren om mensen in aanmerking te laten komen voor voedselhulp. Voedselbanken willen de criteria graag verruimen, maar ontvangen nu nog niet genoeg voedsel om alle mensen die honger hebben van voedsel te voorzien. Mensen die net boven de criteria uitkomen komen niet in aanmerking voor voedselhulp. Twijfel je of jij in aanmerking komt? Bel gerust naar de voedselbank bij jouw in de buurt.

Je kunt contact opnemen met jouw lokale voedselbank. Klik hier voor de adresgegevens.

Je kunt contact opnemen met jouw lokale voedselbank. Klik hier voor de adresgegevens.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) stelt elk jaar de criteria op zorgvuldige wijze vast. Heb je inhoudelijke vragen over deze criteria? Je kunt ze stellen via welkom@voedselbankennederland.nl

Je kunt foto’s en filmpjes over de voedselbank hier en hier vinden.

Nee, de Voedselbank voor Kinderen en de Voedselbank voor Dieren zijn andere organisaties en niet gekoppeld aan Voedselbanken Nederland. De criteria die zij hanteren hoeven dus niet hetzelfde te zijn als die van ons. Geld dat je aan hen doneert komt ook niet bij ons terecht.

Uitgangspunt is dat er maar één voedselbank per gemeente lid kan zijn van de landelijke vereniging. Er kunnen wel meerdere uitgiftepunten zijn per (lokale) voedselbank. Het kan zijn dat er in jouw gemeente nog geen voedselbank is, maar dat mensen die voedselhulp nodig hebben worden geholpen vanuit een naburige voedselbank.

Informeer daarom eerst bij voedselbanken in de regio en/of de gemeente hoe het in jouw gemeente geregeld is.

Neem contact op met welkom@voedselbankennederland.nl voor informatie over het opzetten van een nieuwe voedselbank.

Voor de adresgegevens van de voedselbank bij jou in de buurt, klik hier.

Dat kan. De naam ‘voedselbank’ is niet geregistreerd. De voedselbanken die aangesloten zijn bij Voedselbanken Nederland werken allemaal volgens dezelfde principes. Op het landkaartje kun je zien welke voedselbanken aangesloten zijn bij onze organisatie.

Als een voedselbank niet bij ons is aangesloten, is er geen garantie dat die volgens dezelfde principes werkt als wij (alleen met vrijwilligers, iedereen onbetaald, geen geld aan de strijkstok, alle klanten worden op dezelfde manier behandeld zonder te discrimineren etc.) Zie hiervoor onze uitgangspunten.

Bij onze leveranciers komen wel eens gebruikte koel- en vriescontainers vrij die gratis ter beschikking gesteld worden aan de voedselbanken. Er is sprake van een wisselend aanbod, dus de beschikbaarheid is afhankelijk van het moment. Als je geïnteresseerd bent in de mogelijkheden, kun je contact opnemen met welkom@voedselbankennederland.nl.

Informatie over voedselveiligheid is te vinden op deze pagina en in de kennisbank Voedingsbodem (alleen toegankelijk voor vrijwilligers van de voedselbanken). Als dit onvoldoende informatie geeft, stuur dan een mail naar teamvoedselveiligheid@voedselbankennederland.nl.

Voedselbanken Nederland kent een (door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurde) geschillenregeling. Deze regeling is opvraagbaar bij het VB servicecentrum. Klik hier voor de uitgebreide klachtenprocedure.

Load More