Integriteit en vertrouwenspersonen

Integriteit

Integer handelen is voor de voedselbanken heel belangrijk. Wij krijgen immers in ons werk te maken met moeilijke keuzes en lastige situaties. Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld die de integriteit van ons doen en laten moeten bevorderen. Deze regels zijn vastgelegd in Het Voedselbank Reglement 2022. De code geldt voor alle voedselbanken, voor de regionale distributiecentra, voor de landelijke vereniging en voor enkele organisaties die nauw met ons zijn verbonden.

Vertrouwenspersonen

Voedselbanken Nederland heeft een aantal vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn beschikbaar voor vrijwilligers van:

 • de voedselbanken die lid zijn van Voedselbanken Nederland en die geen eigen vertrouwenspersoon hebben
 • de regionale distributiecentra van onze voedselbanken
 • de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland
 • de met ons officieel verbonden organisaties; op dit moment zijn dat de Groente- en Fruitbrigade en de Stichting Regionaal Distributiecentrum Voedselbanken Fryslân.

Een vrijwilliger kan de hulp van een vertrouwenspersoon inroepen als je te maken krijgt met pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer

Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. De landelijke vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

Kort samengevat

De vertrouwenspersoon:

 • vangt je op en laat je je verhaal doen
 • geeft advies en biedt hulp
 • gaat na of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • begeleidt je desgewenst, als je de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur van je organisatie.
 • kan je doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
 • bemiddelt niet in een arbeidsconflict.
 • neemt het probleem niet van je over en gaat niet onderzoeken of uitzoeken wie er gelijk heeft.

 

Maak kennis met onze vertrouwenspersonen

 • Nicole Verhoeven. Zij werkt in het dagelijks leven als senior adviseur P&O bij een grote onderzoeksorganisatie. Daarnaast heeft ze sinds 2021 een eigen bedrijf op het gebied van sociaal ondernemen en advisering. Mail haar op nicole.verhoeven@voedselbankennederland.nl
  Klik hier voor meer informatie over Nicole.
 • Marcel Weustink. Na 30 jaar werkzaam te zijn geweest in de beveiligingsbranche is Marcel, na de verkoop van zijn bedrijf, in 2018 gestart als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. Hij is als extern vertrouwenspersoon verbonden aan meerdere organisaties, met name in het oosten van het land. Mail hem op marcel.weustink@voedselbankennederland.nl.
  Klik hier voor meer informatie over Marcel.

 

Wij vinden het erg belangrijk dat onze vrijwilligers zich veilig voelen op de werkvloer. Daarom doen wij er als organisatie alles aan om ongewenst gedrag te voorkomen.