Voedselverspilling tegengaan

Samen met onze partners, zoals bijvoorbeeld de supermarkten, doen we ons best om voedselverspilling tegen te gaan: