Blog

jaarverslag2016

Verschenen: jaarverslag en jaarrekening 2016

In de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 8 april 2017 zijn de jaarrekening en het jaarverslag van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken over 2016 vastgesteld.

Hierin valt o.a. te lezen dat in 2016:

  • 1,2 miljoen mensen in Nederland onder de armoedegrens leeft (en 1 op de 8 kinderen zonder ontbijt naar school gaat);
  • in Nederland € 5 miljard aan eten is verspild, waarvan ruim 5% bij de voedselbanken terecht kwam;
  • meer dan 95% van de Nederlandse gemeenten een voedselbank telt;
  • 2 miljoen voedselpakketten via de voedselbanken werden uitgedeeld (waarin o.a. 15 miljoen landelijk ingezamelde voedselproducten) met een geschatte totale verkoopwaarde van circa 60 miljoen euro;
  • ruim 90% van de voedselbanken gecertificeerd is voor veilige verwerking van voedsel (en onze vereniging door de NVWA als groen formulebedrijf is gewaardeerd);
  • bijna 22% van de klanten binnen 3 maanden weer zonder de voedselbank verder kan en 9% ook na 3 jaar nog voedselsteun behoeft;
  • een pilot voor Arbo-omstandigheden werd gehouden;
  • 3,7% van het totaal van de lasten besteed werd aan beheer en administratie (waardoor 96,3% direct bijdroeg aan de doelstelling van de organisatie); deze lage beheerkosten zijn o.a. het gevolg van het beleid om uitsluitend met vrijwilligers te werken.

De gedrukte versie van het jaarverslag is binnenkort via het servicecentrum opvraagbaar.

No Comments

Leave a Comment