Veelgestelde vragen

Het vaste basisbedrag:

1. omvat kosten die niet of nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals bankkosten, huisdier, tuin, krant, etc.);

2. geldt als compensatie voor het effect van lagere kosten per persoon, bij toenemende gezinsgrootte.

Kijk hier voor een uitgebreidere opsomming. 

Geen één. Alle voedselbanken zijn momenteel open. Kijk op http://voedselbankennederland.nl/corona-voor-klanten-van-de-voedselbank/ voor een actueel overzicht

Neem telefonisch contact op met de dichtstbijzijnde voedselbank. http://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/voedselbank-in-de-buurt/

Neem telefonisch contact op met jouw voedselbank om samen tot een oplossing te komen. http://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/voedselbank-in-de-buurt/

Bel eerst je huisarts. Neem daarna telefonisch contact op met jouw voedselbank. Kom absoluut niet naar de voedselbank toe. Jouw voedselbank zoekt naar een oplossing voor jou.

Er zijn nauwelijks nog problemen. De voedselbanken hebben hun werkwijze waar nodig aangepast zodat ze zonder gezondheisrisico’s voor klanten en vrijwilligers kunnen opereren.

Door corona is het aantal klanten nu al gemiddeld 8,5% gegroeid, met lokale uitschieters van zelfs meer dan 25%.

De voedselbanken bereiden zich voor op een groei van wellicht 50%.

Als COVID-19 ons iets heeft laten zien, dan is het wel dat tegenslag letterlijk iedereen kan treffen. Van jong tot oud, van ongeletterd tot hoogopgeleid, van werkzoekenden tot succesvolle ondernemers. Het aantal klanten is dus gegroeid? Veel mensen schamen zich als ze aangewezen worden op de tijdelijke hulp van de voedselbank. Voedselbanken is geen ‘last resort’ voor de hopeloze gevallen, integendeel, het is de ‘first step’ voor iedereen die ondanks alle tegenslag niet bij de pakken neer gaat zitten en z’n situatie gaat omkeren.

Ja. Corona veroorzaakt een groei van het aantal klanten. Halverwege het jaar groeiden we al ruim 8,5%. Met uitschieters van meer dan 25% in Amsterdam. En daarom hebben we financiële hulp hard nodig. We moeten opschalen en gaan aanzienlijk meer eten uitdelen.

Voedselbanken zetten alles op alles om ook in deze lastige tijd voedsel uit te delen aan mensen die dat hard nodig hebben. Voedselbanken horen tot de primaire, vitale sector. Met de nodige creativiteit en veerkracht is het logistieke proces en de uitgifte aangepast. We houden ons aan de 1,5 meter richtlijnen en alle overige hygiëne maatregelen. Sommige voedselbanken werken daardoor met minder vrijwilligers. Anderen huren tijdelijk extra ruimte om de pakketten klaar te kunnen maken. Overal zijn de hygiëne maatregelen doorgevoerd. In meerdere talen worden de hygiëneregels aan de klanten uitgelegd.

Ja. Corona veroorzaakt een groei van het aantal klanten. Halverwege het jaar groeiden we al ruim 8,5%. Met uitschieters van meer dan 25% in Amsterdam. En daarom hebben we financiële hulp hard nodig. We moeten opschalen en gaan aanzienlijk meer eten uitdelen.

Ben je een particulier? Kijk dan op de website van de dichtstbijzijnde voedselbank hoe je hen kunt helpen. Ben je werkzaam bij een bedrijf en wil je minder dan 300 consumenten eenheden (CE) doneren, neem dan contact op met de lokale voedselbank.nBedrijven die meer dan 300 CE willen doneren, verzoeken wij een mail te sturen naar acquisitie3@voedselbankennederland.nl

Vrijwel alle voedselbanken hebben behoefte aan voedsel. Maar slechts een enkeling deelt ook zaken als speelgoed en meubels uit. Wil je contact opnemen met de voedselbank in jouw gemeente als je non-food aan wilt bieden?

Voor alle donaties gelden strikte voedselveiligheidsregels. Dat houdt in producten in de originele, ongeopende verpakking bij particulieren. Zelf gemaakte appelmoes is goed bedoeld, maar dat mogen we niet aannemen.

Al het voedsel dat gedoneerd wordt gaat naar onze klanten. Mensen die het tijdelijk niet zelf redde.

Daar worden de vaste lasten van de voedselbanken mee betaald (energie, verzekering, huurkosten, bedrijfswagens etc). De voedselbank heeft geen personeelskosten want er wordt uitsluitend met vrijwilligers gewerkt.

Van alles. We streven ernaar om gezond voedsel uit te delen aan onze klanten.

Nee, er zijn geen standaard tekorten. We streven ernaar wekeljks 25 gezonde producten uit te delen. Een voedselpakket veschilt per week en per locatie. Elke voedselbank kan langhoudbare gezonde producten goed gebruiken. Zie ook het boodschappenlijstje op deze website.

Het landelijk gedoneerde voedsel wordt verdeeld naar verhouding van het aantal huishoudens (klanten) dat men in de regios heeft. Lokale donaties verschillen per voedselbank: een voedselbank op het platteland zal gemakkelijker aan bijvoorbeeld aardappels komen dan een voedselbank in de stad. Daarnaast zijn er gebieden waar bepaald voedsel veel aanwezig is: bijvoorbeeld kool in Noord-Holland en uien in Zeeland.

Wil je hierover contact opnemen met de voedselbank in jouw gemeente? Als je iets doneert moet het in ieder geval voldoen aan voedselveiligheiseisen. Zoals bijvoorbeeld producten in de originele, ongeopende verpakking bij particulieren. Zelf gemaakte appelmoes is goed bedoeld, maar dat mogen we niet aannemen.

Wat hartverwarmend dat je een actie wilt starten. Wil je contact opnemen met voedselbank in jouw gemeente om dit met elkaar te regelen?

Ja, dat hebben we zeker: (link naar het boodschappenlijstje)

Neem contact op met de voedselbank in de regio – zie telefoonnummer en/of e-mailadres op de website van VBN, met de vraag of de desbetreffende voedselbank belangstelling hiervoor heeft

De meeste voedselbanken accepteren dat niet. Tenzij het geschikt is voor lichaamsverzorging, zoals bv shampoo

De meeste voedselbanken accepteren dat niet. Neem contact op met de voedselbank in jouw gemeente om na te gaan of zij dit bij uitzondering wel doen.

Voedsel dat we regionaal of landelijk krijgen wordt via tien regionale distributiecentra verdeeld over de circa 170 aangesloten voedselbanken. Daar worden de pakketten gereed gemaakt en/of winkels ingericht voor de huishoudens die elke week zo’n voedselpakket krijgen. Er zijn meer dan 500 uitgiftepunten

Voedselveiligheid is van het grootste belang. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat het eten dat ze krijgen voedsel veilig is. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document opgesteld, met richtlijnen waaraan men moet voldoen om veilig met voedsel te kunnen en mogen werken. De voedselbanken werken volgens het Handboek Voedselveiligheid dat werd vastgesteld in overleg met de NVWA. Inmiddels zijn alle circa 170 aangesloten voedselbanken ‘GROEN’ gecertificeerd (en alle distributiecentra) en voldoen dus aan wetgeving en eisen op het gebied van voedselveiligheid. Er worden jaarlijks steekproefsgewijs controles gehouden bij alle voedselbanken.

In 2020 zamelen de voedselbanken ca. 50 miljoen producten in met een totale waarde van 74 miljoen euro. Het merendeel daarvan is voedsel dat anders verspild zou worden. Dat is ca. 2% van de totale waarde van voedsel dat jaarlijks wordt verspild in Nederland. Wist je dat niemand honger hoeft te hebben als we de voedseloverschotten aan hen geven?

Altijd dicht, lang houdbaar en in originele verpakking. Aangebroken restanten of zelfgemaakte potten jam mogen we niet aannemen vanwege de wettelijke voedselveiligheidseisen (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit). Sterker nog, dan maken we kosten om het te vernietigen. Veel beter geef geld.

We hebben veel vaste partners! Verwijzen naar: http://voedselbankennederland.nl/wat-we-doen/onze-partners/

We waarderen echt alle hulp. Maar vanwege de voedselveiligheid kan 538 helaas niets met voedsel dat bij hen afgeleverd wordt. Iedereen die wil helpen kan een donatie doen. Het geld komt heel goed terecht bij de voedselbank. Bovendien moeten we ook de maatregelen van het RIVM goed naleven en is het echt niet mogelijk om het pand van 538 te bezoeken, er mogen niet te veel mensen binnen zijn.

Ja dat klopt. Het is de bankrekening van onze servicebank provider.nDie stort vervolgens de bedragen periodiek naar onze eigen bankrekening.

De voedselbanken voorzien veel mensen van eten. De behoefte is echter veel groter en met jouw donatie zijn de voedselbanken in staat om nog meer mensen van eten te voorzien. Zo zijn er erg veel kinderen in Nederland die elke dag met honger naar school gaan. De voedselbanken willen ook deze grote groep kinderen helpen door hen gezonde voeding aan te bieden. De voedselbanken kopen geen eten van jouw bijdrage. Wij betalen er andere zaken van zoals huisvesting, vervoer, kratjes, koelboxen maar ook bv de energierekening.nn

Giften aan onze stichting kunnen binnen de grenzen van de wet worden afgetrokken bij de inkomstenbelastingaangifte omdat Voedselbanken Nederland de ANBI-status heeft. Ook veel aangesloten lokale voedselbanken hebben deze ANBI-status.

Info over aftrekken giften zakelijk. Website belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/aftrekbare_giften

Indien u een factuur wilt ontvangen van een donatie dan kan dat. Intern: graag de contactgegevens doorsturen aan Jolijda Berkhout, team fondsenwerving, jolijda.berkhout@voedselbankennederland.nl

Geld dat de voedselbanken krijgen via donateur, gebruiken wij voor het betalen van brandstof, transportmiddelen, huur, stroom en dergelijke.

Dat klopt ja! Corona veroorzaakt een groei van het aantal klanten. Halverwege het jaar groeiden we al ruim 8,5%. Met uitschieters van meer dan 25% in Amsterdam. En daarom hebben we financiële hulp hard nodig. We moeten opschalen en gaan aanzienlijk meer eten uitdelen.

Bij de voedselbanken, de distributiecentra en ook de koepelorganisatie Voedselbanken Nederland werken uitsluitend vrijwilligers. En veel sponsoren steunen het goede doel gratis met raad en daad. Maar desondanks zijn er veel kosten: voor busjes om eten in te vervoeren, voor benzine en diesel, voor gebouwen waarin we het voedsel opslaan en uitdelen, enzovoort. Jouw gelddonatie blijft dus niet aan een strijkstok hangen maar levert direct tastbare hulp aan mensen die dat nodig hebben. (Ook de voorzitter van de Voedselbank krijgt niet betaald).

Naast schenking van voedsel komen donaties uit de gehele samenleving. Fondsen, stichtingen, bedrijven en particulieren. Zij schenken geld of helpen met allerlei andere dingen zoals transport, onderhoud, koelcellen, internet, mediaproducties, transportmiddelen enz.

Er blijft niets hangen aan de strijkstok. Al het geld dat bij Voedselbanken Nederland binnenkomt wordt in overleg met de circa 170 voedselbanken in Nederland verdeeld.

Ja zeker. Het kost gemiddeld 5 euro per week om een huishouden van 1 voedselpakket (grootte afhankelijk van de samenstelling van het huishouden) te voorzien. Per week helpen de circa 170 voedselbanken nu al zo’n 38.000 huishoudens, bij elkaar bijna 100.000 mensen. Door corona is het aantal klanten sinds vorig jaar al gemiddeld 8,5% gegroeid, met lokale uitschieters van zelfs meer dan 25%. De voedselbank bereidt zich voor op een fikse groei van wellicht 50%, dus financiële steun is absoluut nodig om op te kunnen schalen om nog meer mensen te kunnen voorzien van voedselhulp.

Door de coronacrisis zijn er veel meer mensen die gebruik moeten maken van de voedselbank. Het geld dat wordt opgehaald met Missie 538 wordt daarom gebruikt om op te schalen en gaat naar het samenstellen van de voedselpakketten, de busjes om het eten in te vervoeren, het inrichten van de voedselbankwinkels, brandstof, transportmiddelen, stroom, huisvesting, voedselveiligheid etc. De donaties worden niet gebruikt voor het kopen van eten, dit wordt namelijk geschonken door grote en kleine supermarkten, producenten en vele andere organisaties waar de voedselbank mee samenwerkt. Bij de voedselbank wordt alleen gewerkt met vrijwilligers, niemand krijgt betaald. Alle donaties die worden opgehaald met Missie 538 gaan rechtstreek naar de voedselbank, er gaat dus geen geld naar Radio 538.

Ja ook. Maar daar heeft de voedselbank al honderden landelijke en regionale en lokale leveranciers die voedsel doneren. De voedselbank heeft nu juist ook behoefte aan financiële donaties om te kunnen opschalen.

Nee, er gaat niets naar Radio 538. Al het geld dat wordt opgehaald tijdens Missie 538 gaat direct naar de voedselbank. Sterker nog, 538 investeert zelfs in deze actie.

De voedselbank heeft honderden landelijke en regionale en lokale leveranciers die voedsel doneren en één van de belangrijkste kernvoorwaarden van de voedselbank is dat ze tegen voedselverspilling zijn en over het algemeen geen voedsel inkopen. Zij krijgen alles gedoneerd. De voedselbank heeft nu juist ook behoefte aan naar financiële donaties om te kunnen opschalen. Voedselbanken Nederland betaalt niet voor arbeid en niet voor eten, maar wel voor zaken als vervoer, voedselveiligheid, huisvesting, koel & vries voorzieningen etc.

De overheid erkent dat het een maatschappelijk probleem is als de voedselbanken te weinig voedsel hebben en het aantal klanten tegelijkertijd groeit t.g.v. de economische crisis. De overheid doneert geen geld, maar heeft een vangnet toegezegd. Als de voedselbanken door de snelle groei voedsel te kort komen, kunnen ze bij de landelijke overheid hulp krijgen. Vanuit het vangnet kan de overheid voedsel beschikbaar stellen op het moment dat er dus onvoldoende voedsel voor de voedselbankklanten beschikbaar is. Dit wordt gefinancierd uit het ESF-programma; 8 miljoen in de komende 7 jaren.

Er zijn circa 170 verschillende voedselbanken in Nederland die allemaal hun eigen bestuur en vrijwilligers hebben. Dit betekent ook dat er verschillen zijn tussen voedselbanken. Sommige hebben meer regionale donateurs en dus ook meer voedsel dan andere voedselbanken. Een pakket in Groningen ziet er anders uit dan in Breda. Daarom kan het voorkomen dat een vrijwilliger zegt dat geld niet nodig is, maar juist bijvoorbeeld vrijwilligers, of andere zaken. Voedselbanken Nederland heeft aangegeven dat alle locaties geholpen zijn bij financiële donaties, zeker gezien de huidige situatie en het feit dat er door corona zoveel meer mensen hulp nodig hebben.

Iedereen kan tijdens Missie 538 geld ophalen voor de voedselbank. Je kunt een actie starten: Van het bakken en verkopen van cup cakes tot het organiseren van een digitale popquiz en van een sponsorloop met je voetbalteam tot spullen verkopen op een online rommelmarkt. Alle leuke (coronaproof) acties die geld opleveren voor de voedselbank zijn welkom! Ga naar 538.nl/missie. Heb je alleen of samen met je vrienden, collega’s, teamgenoten of familie een leuke actie bedacht? Maak ‘m hier aan en deel ‘m via WhatsApp of social media met je omgeving zodat je met jouw actie zoveel mogelijk donaties voor de voedselbank ophaalt.

Van 14 t/m 18 december bepalen niet de dj’s, maar de luisteraars van Radio 538 een week lang de playlist. In ruil voor een donatie van minimaal € 2,50 kan je binnenkort jouw favoriete nummer aanvragen.

Vanaf 7 december kan je via ons donatieplatform ook (anoniem) doneren aan de voedselbank via 538.nl/missie.

Dat verschilt per pakket, per week en per regio. De voedselbank is afhankelijk van de landelijke en regionale donaties. De schijf van 5 staat hoog in het vaandel, de voedselbank streeft ernaar wekelijks 25 gezonde eenheden uit te delen.

Sinds de uitbraak van COVID-19 in ons land is het aantal mensen dat de voedselbank nodig heeft, flink gestegen. Halverwege het jaar al ruim met 8,5%, met lokale uitschieters van zelfs meer dan 25%.

Ja natuurlijk! We houden ons aan alle richtlijnen van het RIVM.

Ja, maar daar heeft de voedselbank al honderden landelijke en regionale en lokale leveranciers die voedsel doneren. De voedselbank heeft nu juist ook behoefte aan financiële donaties om te kunnen opschalen.

Nee, er gaat niets naar Radio 538. Al het geld dat wordt opgehaald tijdens Missie 538 gaat direct naar de voedselbank. Sterker nog, 538 investeert zelfs in deze actie.

De voedselbank heeft honderden landelijke en regionale en lokale leveranciers die voedsel doneren en één van de belangrijkste kernvoorwaarden van de voedselbank is dat ze tegen voedselverspilling zijn en over het algemeen geen voedsel inkopen. Zij krijgen alles gedoneerd. De voedselbank heeft nu juist ook behoefte aan naar financiële donaties om te kunnen opschalen. Voedselbanken Nederland betaalt niet voor arbeid en niet voor eten, maar wel voor zaken als vervoer, voedselveiligheid, huisvesting, koel & vries voorzieningen etc.

De overheid erkent dat het een maatschappelijk probleem is als de voedselbanken te weinig voedsel hebben en het aantal klanten tegelijkertijd groeit t.g.v. de economische crisis. De overheid doneert geen geld, maar heeft een vangnet toegezegd. Als de voedselbanken door de snelle groei voedsel te kort komen, kunnen ze bij de landelijke overheid hulp krijgen. Vanuit het vangnet kan de overheid voedsel beschikbaar stellen op het moment dat er dus onvoldoende voedsel voor de voedselbankklanten beschikbaar is. Dit wordt gefinancierd uit het ESF-programma; 8 miljoen in de komende 7 jaren.

Ja zeker alle acties helpen. Voedselbanken Nederland betaalt niet voor arbeid en niet voor eten, maar wel voor zaken als vervoer, voedselveiligheid, huisvesting, koel/vries voorzieningen etc. Om in deze coronatijd te kunnen opschalen heeft de voedselbank meer geld nodig.

Er zijn circa 170 verschillende voedselbanken in Nederland die allemaal hun eigen bestuur en vrijwilligers hebben. Dit betekent ook dat er verschillen zijn tussen voedselbanken. Sommige hebben meer regionale donateurs en dus ook meer voedsel dan andere voedselbanken. Een pakket in Groningen ziet er anders uit dan in Breda. Daarom kan het voorkomen dat een vrijwilliger zegt dat geld niet nodig is, maar juist bijvoorbeeld vrijwilligers, of andere zaken. Voedselbanken Nederland heeft aangegeven dat alle locaties geholpen zijn bij financiële donaties, zeker gezien de huidige situatie en het feit dat er door corona zoveel meer mensen hulp nodig hebben.

We waarderen echt alle hulp. Maar vanwege de voedselveiligheid kunnen we helaas niets met voedsel dat bij 538 afgeleverd wordt. Iedereen die wil helpen kan een donatie doen. Het geld komt heel goed terecht bij de voedselbank. Bovendien moeten we ook de maatregelen van het RIVM goed naleven en is het echt niet mogelijk om het pand van 538 te bezoeken, er mogen niet te veel mensen binnen zijn.

We waarderen echt alle hulp. Maar vanwege de voedselveiligheid kunnen we helaas niets met voedsel dat bij 538 afgeleverd wordt. Iedereen die wil helpen kan een donatie doen. Het geld komt heel goed terecht bij de voedselbank.

Vrijwel alle voedselbanken hebben behoefte aan voedsel. Maar slechts een enkeling deelt ook zaken als speelgoed en meubels uit. Wil je contact opnemen met de voedselbank in jouw gemeente als je non-food aan wilt bieden? En anders kun je de lokale Kringloop er vast blij mee maken.

Landelijk hebben wij geen verlanglijstje met hardware. Lokale voedselbanken kunnen wel soms bepaalde zaken gebruiken, bijv. voor de inrichting van de voedselbank (koelingen, kratten, graag aanvullen) of transportmiddelen. Indien je wellicht hierin kunt voorzien wil je dan contact op nemen me de plaatselijke voedselbank? http://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/voedselbank-in-de-buurt/

Er zijn regelmatig in supermarkten actie’s t.b.v. de voedselbanken, waarbij klanten gevraagd worden producten te kopen. Hieraan kun je een bijdrage leveren. Je kunt ook vrijwilliger worden. Kijk op de website van jouw lokale voedselbank. Of kijk op www.werkebijvoedselbanken.nl

Voedselbanken Nederland kent een (door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurde) geschillenregeling. Deze regeling is opvraagbaar. mail naar welkom@voedselbankennederland.nl of kijk op de website voor de uitgebreide klachtenprocedure. http://voedselbankennederland.nl/wat-we-doen/klachten-over-voedselbank/

Dat kan. De naam ‘voedselbank’ is niet geregistreerd. De voedselbanken die aangesloten zijn bij Voedselbanken Nederland werken allemaal volgens dezelfde principes. Op onze website kun je zien welke voedselbanken aangesloten zijn bij onze organisatie.nnAls een voedselbank niet bij ons is aangesloten, is er geen garantie dat die volgens dezelfde principes werkt als wij (alleen met vrijwilligers, iedereen onbetaald, geen geld aan de strijkstok, alle klanten worden op dezelfde manier behandeld zonder te discrimineren etc.

Nee, de Voedselbank voor Kinderen en de Voedselbank voor Dieren zijn andere organisaties en niet gekoppeld aan Voedselbanken Nederland. De criteria die zij hanteren hoeven dus niet hetzelfde te zijn als die van ons. Geld dat je aan hen doneert komt ook niet bij ons terecht.

Voedselveiligheid is van het grootste belang. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat het eten dat ze krijgen voedsel veilig is. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document opgesteld, met richtlijnen waaraan men moet voldoen om veilig met voedsel te kunnen en mogen werken. De voedselbanken werken volgens het Handboek Voedselveiligheid dat werd vastgesteld in overleg met de NVWA. Inmiddels zijn alle circa 170 aangesloten voedselbanken ‘GROEN’ gecertificeerd (en alle distributiecentra) en voldoen dus aan wetgeving en eisen op het gebied van voedselveiligheid. Er worden jaarlijks steekproefsgewijs controles gehouden bij alle voedselbanken.

Nul. Voedselbanken Nederland en de aangesloten lokale voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers en betalen geen salarissen. Ook niet aan bestuurders.

Het verstrekken van voedselhulp is bedoeld als noodhulp. Klanten ontvangen max. 3 jaar voedselhulp. Bij de voedselbank geldt: geen pakket zonder hulpverleningstraject. In overleg met professionele hulpverleners uit het brede sociale domein wordt gekeken hoe een voedselbankklant weer zelfredzaam kan worden. 25 Procent van de klanten is binnen 3 maanden weg. 52 Procent binnen een jaar.

Je kunt in principe maximaal 3 jaar klant zijn bij een voedselbank. Tussentijds vinden er regelmatig herbeoordelingen plaats. Dit gebeurt door de lokale voedselbank, de gemeente of een andere professionele instantie. Ongeveer 90% van de klanten functioneert vrij snel weer zelfstandig. Het is aan individuele voedselbanken om te beoordelen hoe om te gaan met klanten die na drie jaar nog steeds aan de toekenningscriteria voldoen.

De voedselbanken hebben twee hoofddoelstellingen geformuleerd:• het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen • het voorkomen van verspilling van goed voedsel. Wij zijn dus op zoek naar voedsel dat anders vernietigd zou worden. Als een voedselbank lokaal niet in staat is om een minimaal pakket samen te stellen, hebben ze toestemming om incidenteel eten te kopen.

De overheid erkent dat het een maatschappelijk probleem is als de voedselbanken te weinig voedsel hebben en het aantal klanten tegelijkertijd groeit t.g.v. de economische crisis. De overheid doneert geen geld, maar heeft een vangnet toegezegd. Als de voedselbanken door de snelle groei voedsel te kort komen, kunnen ze bij de landelijke overheid hulp krijgen. Vanuit het vangnet kan de overheid voedsel beschikbaar stellen op het moment dat er dus onvoldoende voedsel voor de voedselbankklanten beschikbaar is. Dit wordt gefinancierd uit het ESF-programma; 8 miljoen in de komende 7 jaren.

Voor de adresgegevens van de voedselbank bij jou in de buurt kijk je op onze website. http://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/voedselbank-in-de-buurt/

Wij adviseren je om eerst contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon bij jouw voedselbank om het probleem ter plaatse op te lossen. Als het probleem na één of meerdere gesprekken nog steeds niet opgelost is, kun je contact opnemen met het Voedselbank Servicecentrum.  Een uitgebreide beschrijving van onze klachtenprocedure vind je op onze website. http://voedselbankennederland.nl/wat-we-doen/klachten-over-voedselbank/

In Nederland leven iets meer dan 1 miljoen mensen in armoede. 1 op de 13 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Er is een grote diversiteit in het klantenbestand: ZZP’ers, Mkb’ers, langdurig zieken, werklozen maar ook mensen met (hypotheek) schulden (genoemde cijfers zijn van voor corona). 

Iets meer dan 1 miljoen mensen leefden in 2019 in een huishouden onder de lage-inkomensgrens, van wie 398 duizend al ten minste vier jaar achtereen (2,5 procent van de bevolking). De voedselbanken helpen diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. We doen dit uitsluitend met vrijwilligers.

 

Voedselbanken Nederland, is de landelijke koepelorganisatie waarbij circa 170 plaatselijke voedselbanken en tien distributiecentra aangesloten zijn.

De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken, meestal Voedselbanken Nederland genoemd, is de landelijke koepelorganisatie waarbij circa 170 voedselbanken en tien distributiecentra aangesloten zijn. Voedselbanken Nederland heeft als doel de lokale voedselbanken te ondersteunen bij hun kerntaken en probeert de drempels om naar de voedselbank te gaan zo laag mogelijk te maken. De weg van klanten naar een voedselbank of naar Voedselbanken Nederland moet kort zijn.

Bij de voedselbanken wordt helemaal niemand betaald. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers. We noemen hen liever onbetaalde professionals. Het aantal groeide in 2019 tot 12.000. De meeste vrijwilligers zijn betrokken bij het kernproces, het voedselveilig werven en verdelen van voedsel. Maar ook voor alle overige taken, zoals fondsenwerving, financiën, juridische zaken, ICT, secretariaat en communicatie hebben we toppers aan de slag.

171

515

96 procent dekking in Nederlandse gemeenten, 366 gemeenten

Amsterdam, Arnhem, Deventer, Drachten, Groningen, Haaglanden, Meppel, Landgraaf, Rotterdam, Tilburg; 10 dus

12000

38.000 huishoudens, waarvan 35.000 kinderen (= 37%). 100,000 mensen per week

151.000 mensen in 2019 (incl. mensen die maar korte tijd hulp nodig hebben)

Het verstrekken van voedselhulp is bedoeld als noodhulp. Klanten ontvangen max. 3 jaar voedselhulp. Bij de Voedselbank geldt: geen pakket zonder hulpverleningstraject. In overleg met professionele hulpverleners uit het brede sociale domein wordt gekeken hoe een voedselbankklant weer zelfredzaam kan worden Altijd max 3 jaar hulp mogelijk. Dit is de termijn van schuldhulpsanering. 25 procent van de klanten is binnen 3 maanden weg. 52 procent binnen een jaar.

We streven altijd naar 25 producten in een pakket uit de schijf van 5

Dit jaar verwachten we circa 50 miljoen consumenteneenheden uit te delen verdeeld over circa 2 miljoen pakketten.

Nee. Voedselbanken werkt uitsluitend met vrijwilligers, ofwel onbetaalde professionals. Het aantal groeide in 2019 tot 12.000. De meeste vrijwilligers zijn betrokken bij het kernproces, het voedselveilig werven en verdelen van voedsel. Maar ook voor alle overige taken, zoals fondsenwerving, financiën, juridische zaken, ICT, secretariaat en communicatie hebben we toppers aan de slag.

De voedselbanken delen in principe alleen voedsel uit dat anderen geschonken hebben aan de voedselbank. Er wordt door Voedselbanken Nederland (de koepelorganisatie) geen voedsel gekocht. Lokale voedselbanken kunnen in principe wel voedsel bijkopen als er tekorten zijn.

Geld dat de voedselbanken krijgen via sponsors, gebruiken wij voor het betalen van brandstof, transportmiddelen, huur, stroom en dergelijke.

In Nederland gooit men jaarlijks 1,8 tot 2,7 miljoen ton voedsel weg. De helft wordt verspild bij de mensen thuis en de andere helft bij bedrijven en organisaties die voedselproducten maken of verwerken. Deze bedrijven hebben om allerlei redenen soms producten over.

Ja. 38% van alle voedselbanken is al overgestapt van uitgifte van voedsel naar een winkelconcept. Klanten krijgen geen pakketten meer aangereikt in een kratje, maar kunnen zelf hun boodschappen pakken (door corona soms tijdelijk teruggedraaid).

Bij de aanmelding bij de voedselbank zijn vrijwel altijd professionele hulpverleners betrokken. Het verstrekken van een voedselpakket is immers bedoeld als noodhulp. Doordat er professionele hulpverleners bij de aanvraag betrokken zijn, wordt er breder gekeken naar de problemen die spelen rondom het betreffende gezin en kan er ook gewerkt worden aan structurele oplossingen. Kortom geen pakket zonder hulpverleningstraject. De ervaring leert dat de klanten van de voedselbanken gemiddeld minder dan een jaar lang voedselhulp krijgen. Daarna is er een zodanige verbetering bewerkstelligd dat men niet meer voldoet aan onze financiële criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket.

Iets meer dan 1 miljoen mensen leefden in 2019 in een huishouden onder de lage-inkomensgrens, van wie 398 duizend al ten minste vier jaar achtereen (2,5 procent van de bevolking). Volgens de statistieken van het CBS zijn er bijna 1 miljoen mensen in ons land die onder de armoedegrens leven. Daarvan hebben er naar schatting ruim 400.000 honger. Deze mensen komen niet naar de voedselbank om diverse redenen maar waarvan schaamte waarschijnlijk de belangrijkste is. Er is dus nog een wereld te winnen.

Dat hangt af van de grootte van een huishouden. Grotere gezinnen krijgen meer producten mee naar huis.

We streven ernaar elke week 20 à 25 gezonde producten uit te delen aan een huishouden van 2 personen. Grotere huishoudens krijgen meer.

Het kost gemiddeld 5,00 euro per pakket – per week.

Om te kunnen bepalen of een klant in aanmerking komt voor voedselhulp, is inzicht nodig in de financiële huishouding. Dat gebeurt uiteraard altijd in overleg en met toestemming van de klant.

De leidraag van Voedselbanken Nederland aan de voedselbanken is dat een 1-persoonshuishouden  ca. 750 euro en een meer-persoonshuishouden 1.500 euro spaargeld mag hebben. Persoonlijke beoordeling door de intaker is hier belangrijk.

De voedselbanken geven “noodhulp”, de overwaarde wordt buiten beschouwing gelaten bij de financiele beoordeling voor de toekenning van een voedselpakket.

Ja, deze zijn voor alle voedselbanken hetzelfde. Jaarlijks bepalen de circa 170 voedselbanken de toelatingscriteria.

Nee. Voor deze categorie is er een aparte hulpverlening geregeld. Zij komen in aanmerking voor dak, brood, douche en bed. Dit beleid wordt per gemeente geformuleerd. VB’s leveren maar 1x per week een voedselpakket uit, aangezien de daklozen niet de mogelijkheid hebben hun etenswaren op een verantwoorde manier op te slaan, is een voedselpakket van de voedselbank niet mogelijk. Veel voedselbanken werken wel samen met organisaties voor daklozen.

Wanneer de verhouding van je inkomsten en uitgaven zo is dat je niet meer in je levensonderhoud kunt voorzien, dan heb je wellicht recht op een voedspakket. Zie —> https://www.voedselbankennederland.nl/kom-ik-in-aanmerking-voor-een-pakket

In principe is voedsel 3 jaar mogelijk. Dit is de termijn van schuldhulpsanering. 25 procent is binnen 3 maanden weg. 52 procent binnen een jaar. Na 3 jaar beoordeelt het lokale bestuur de individuele situatie.

De voedselbanken helpen elke week bijna 100.000 mensen, dat zijn ruim 38.000 huishoudens.

Of je in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank, hangt af van hoeveel je maandelijks overhoudt voor eten en drinken. Eenvoudig gezegd werkt het zo: we tellen alle inkomsten op. En trekken daar vaste lasten vanaf. Denk daarbij aan huur, water en licht. Er blijft dan een bedrag over voor boodschappen en kleding. Is dit bedrag lager dan ons ‘normbedrag’ van 300 euro? Dán helpt de voedselbank graag. Zie http://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/kom-ik-in-aanmerking-voor-een-voedselpakket/

Ben je bijvoorbeeld alleenstaand en houd je minder dan € 300,- per maand over voor eten en kleding? Dan kom je in aanmerking. Die € 300,- is ons normbedrag voor een alleenstaande zonder kinderen. Voor ieder extra gezinslid komt er € 110,- bij. Voor een gezin met 2 kinderen is het normbedrag dus € 630,- per maand. De normbedragen zijn per maand. De hoogte hangt dus af van de grootte van je gezin.

Alle voedselbanken samen (de Algemene Ledenvergadering ALV) stellen elk jaar de criteria op zorgvuldige wijze vast. Heb je inhoudelijke vragen over deze criteria? Je kunt ze stellen via welkom@voedselbankennederland.nl

Helaas moeten wij strakke criteria hanteren om mensen in aanmerking te laten komen voor voedselhulp. Voedselbanken willen de criteria graag verruimen, maar ontvangen nu nog niet genoeg voedsel om alle mensen die honger hebben van voedsel te voorzien. Mensen die net boven de criteria uitkomen komen niet in aanmerking voor voedselhulp. Twijfel je of jij in aanmerking komt? Bel gerust naar de voedselbank bij jouw in de buurt.

Wanneer de verhouding van je inkomsten en uitgaven zo is dat je niet meer in je levensonderhoud kunt voorzien, dan heb je wellicht recht op een voedselpakket van de voedselbank. Kijk hier of je in aanmerking komt voor een voedselpakket

Ja zeker. Veel zelfs, 40% van de mensen die we helpen is kind. Voedselbanken vinden het onacceptabel dat er in Nederland kinderen zijn die honger hebben. Dat kinderen met honger naar school gaan. Het komt het overal in Nederland voor: op dorpsscholen en in achterstandswijken, in de grote steden en op het platteland. Soms zijn er meer dan 20 van deze schrijnende gevallen per klas. Elk jaar helpen de voedselbanken duizenden kinderen aan eten. Vorig jaar (2019) maar liefst 33.000. Voedselbanken streven ernaar om te voldoen aan de Richtlijnen van de Schijf van Vijf. Daarbij zijn we wel afhankelijk van wat we gedoneerd krijgen, omdat wij geen voedsel inkopen maar voedselverspilling tegen gaan. Bij het samenstellen van voedselpakketten voor gezinnen, proberen we rekening te houden met de leeftijd en het aantal kinderen. Er is veel onderzoek gedaan naar het belang van voldoende en gezonde voeding bij kinderen. Met een lege maag naar school gaan is niet bevorderlijk voor de leerprestatie en groei van een kind.  Kinderen die opgroeien in armoede lopen een verhoogd risico zelf later ook in een situatie van armoede terecht te komen. Sinds 2015 werkt Voedselbanken Nederland officieel samen met Stichting Jarige Job. Daardoor ontvangen kinderen van de voedselbank op hun verjaardag een doos vol verrassingen.

Nee, het pakket is een aanvulling en bestaat elke week uit andere producten. De voedselbank streeft er naar 25 gezonde producten per week uit te delen.

Dat verschilt per pakket, per week en per regio. De voedselbank is afhankelijk van de landelijke en regionale donaties. De schijf van 5 staat hoog in het vaandel, de voedselbank streeft ernaar wekelijks 25 gezonde eenheden uit te delen.

Je kunt contact opnemen met jouw lokale voedselbank.

Je kunt contact opnemen met jouw lokale voedselbank.

Veel vacatures staan op de websit www.werkenbijvoedselbanken.nl. Maar kijk vooral ook op de website van de voedselbank in jpouw gemeente. http://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/voedselbank-in-de-buurt/

Onze vraag is zeer divers. We zoeken mensen op vrijwel elk vakgebied, niet alleen inpakkers. Kijk maar eens op www.werkenbijvoedselbanken.nl

Veel voedselbanken zoeken chauffeurs met groot rijbewijs en coordinatoren. Maar kijk vooral op www.werkenbijvoedselbanken.nl of op de site van de lokale voedselbank

Maar kijk vooral op www.werkenbijvoedselbanken.nl of op de site van de lokale voedselbank

Dat bepaal je zelf, wij kijken of het past, we hebben vooral commitment nodig. We willen op je kunnen rekenen

Dat wijst zich vanzelf via www.werkenbijvoedselbanken.nl of via het mailadres bij de lokale voedselbank is het handigst

We vinden het belangrijk om te weten wat je wilt en wat je kunt, vandaar dat we graag een brief met motivatie en cv ontvangen, maar bij sommige voedselbanken kan je ook langsgaan

Op de website www.werkenbijvoedselbanken.nl of op de site van lokale voedselbank

De adressen van de voedselbanken vind je op www.voedselbankennederland.nl en op de vacature site www.werkenbijvoedselbanken.nl

Klik hier http://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/voedselbank-in-de-buurt/ voor de voedselbank in jouw gemeente.

Dat verschilt nog wel per voedselbank.

Ja je krijgt een vrijwilligersovereenkomst zodat duidelijk is wat je komt doen en voor hoelang, maar ook omdat je dan verzekerd bent tijdens je vrijwilligerswerk

Ja je krijgt een vrijwilligersovereenkomst zodat duidelijk is wat je komt doen en voor hoelang, maar ook omdat je dan verzekerd bent tijdens je vrijwilligerswerk

De verzekering loopt via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en dekt o.a. aansprakelijkheid, schade door ongevallen en an persoonlijke eigendommen , de dekking en voorwaarden zijn verkrijgbaar bij uw gemeente

Soms kan dat. We hebben niet altijd voldoende tijd en mensen voor de begeleiding dus het komt nog niet vaak voor.

Voedselbanken werken alleen met onbetaalde vrijwiligers. Wel worden reiskosten vergoed.

Je kunt in aanmerking komen voor reiskosten, je lokale voedselbank zal je daar meer over kunnen vertellen

ja dat kan, natuurlijk niet voor alle functies maar de functies achter de schermen worden vaak vanuit huis ingevuld, we zijn aan thuiswerken gewend

Dat hangt van de vacature af.

Je werkt altijd met anderen, het komt bijna niet voor dat je iets alleen doet. t Het aantal collega’s verschilt per voedselbank.Er zijn voedselbanken met wel honderd vrijwilligers maar ook met een paar vrijwilligers

In toptaal zijn er ruim 12000 vrijwilligers actief voor voedselbanken, waarvan zo’n 150 op het servicecentrum in Houten.

Dat varieert enorm, we hebben vrijwilligers die al lang gepensioneerd zijn maar ook vrijwiligers die nog op de middelbare school zitten.

Dat kan zeker! We vinden het leuk als je bij ons ook iets terug krijgt voor je werk, dat kan kennis of ervaring zijn, dat komt regelmatig voor maar er moet wel ruimte en begeleiidng voor aanwezig zijn

Wat ons betreft wel, afhankelijk natuurlij van de functie.

Ja dat mag vaak wel, je moet altijd wel toestemming vragen aan de uitkerende instantie

We werken ook projectmatig dus dat kan vaak wel.

dDat kan vaak wel, we horen dat natuurlijk graag van te voren zodat we maatregelen kunne nemen om die verandering op te vangen. Je kunt vaak zowel meer als minder uren werken

Er staat helemaal niemand op de pay-roll bij de voedselbanken. Ook bestuursleden en staff krijgen niet betaald.

Dat is vaak wel mogelijk, vraag daar gerust naar

Dat verschilt per voedselbank. Neem daarover contact op met de voedselbank in jouw gemeente .http://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/voedselbank-in-de-buurt/

Dat kan regelmatig! Informeer daarvoor bij de voedselbank in jouw gemeente .http://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/voedselbank-in-de-buurt/

Dat kan regelmatig! Informeer daarvoor bij de voedselbank in jouw gemeente .http://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/voedselbank-in-de-buurt/

Dat kan, veel vrijwilligers kennen elkaar en het komt voor dat er vrienden/familie met elkaar werken maar het werk is natuurlijk wel serieus,

Nee dat hoeft meestal niet, tenzij we speciale vaardigheden vragen zoals bijv het rijden op een heftruck. Dan kan het zijn dat je naast het laten zien van diploma/certificaat een test doet.

Dat komt voor maar dat vertellen we je van te voren en we verstrekken ook bijv. doorwerkjassen en veiligheidsschoenen.

Als dat nodig is, we verstrekken ook bijv. doorwerkjassen en veiligheidsschoenen.

Ja al onze locaties hanteren daarvoor de richtlijnen van het RIVM, als we niet veilig kunnen werken doen we dat niet

Ja, die worden verstrekt

Bespreek dat met je leidinggevende of met het lokale aanspreekpunt voor vrijwilligers.

Bespreek dat met je leidinggevende of met het lokale aanspreekpunt voor vrijwilligers.

Voor een aantal functies is dat inderdaad verplicht, daar word je van te voren over geinformeerd.

Niet voor alle functies en in alle gevallen, wees daar eerlijk over als je solliciteert en dan kunnen we je vertellen of er mogelijkheden zijn.

Dat komt niet vaak voor, dat vraagt namemijk extra begeleiding.

Dat kan, maar niet voor alle functies en in alle gevallen. Wees daar eerlijk over als je solliciteert en dan kunnen we je vertellen of er mogelijkheden zijn

Je kunt waarschijnlijk niet overal terecht en alle werkzaamheden doen. Maar er zijn wel mogelijkheden. Die varieren erg per locatie. informeer van te voren bij de voedselbank waar je zou willen werken

In principe niet maar je kunt daarvoor het beste informeren bij de lokale voedselbank. Wij stimuleren klanten om zo snel mogelijk weer zelfredzaam te worden. Daarna zijn ze van harte welkom als vrijwilliger.

Ja hoor, als je voldoet aan de vacature weisen.

Ook in de avond en vanuit huis wordt er veel vrijwiligerwerk verricht. Informeer naar de mogelijkheden of kijk op www.werkenbijvoedselbanken.nl.

Waarschijnlijk niet. Dat is niet handig, je hebt je aandacht nodig bij het werk. Of er mogelijkheden voor opvang binnen de lokale voedselbank is, kan je het besteter plekkel vragen

Nee dat kan niet, we werken met de normen voor voedselveiligheid van het Ministerie. Huisdieren horen niet in een omgeving waar voedsel verwerkt wordt.

Dat kan. Veel vrijwilligers kennen elkaar en het komt voor dat er vrienden/familie met elkaar werken.

Nee dat kan niet.

Voedselbanken leveren aan gezinnen waar kinderen deel van uitmaken. We geven lokaal de verjaardagspakketten van Stichting Jarige Job aan onze klanten als ze een jarig kind hebben. 37% van de mensen die we helpen is jonger dan 18 jaar (cijfers 2019)

Voedselbanken Nederland kent een (door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurde) geschillenregeling. Deze regeling is opvraagbaar bij het VB servicecentrum. Klik hier voor de uitgebreide klachtenprocedure.

Informatie over voedselveiligheid is te vinden op deze pagina en in de kennisbank Voedingsbodem (alleen toegankelijk voor vrijwilligers van de voedselbanken). Als dit onvoldoende informatie geeft, stuur dan een mail naar teamvoedselveiligheid@voedselbankennederland.nl.

Bij onze leveranciers komen wel eens gebruikte koel- en vriescontainers vrij die gratis ter beschikking gesteld worden aan de voedselbanken. Er is sprake van een wisselend aanbod, dus de beschikbaarheid is afhankelijk van het moment. Als je geïnteresseerd bent in de mogelijkheden, kun je contact opnemen met welkom@voedselbankennederland.nl.

Dat kan. De naam ‘voedselbank’ is niet geregistreerd. De voedselbanken die aangesloten zijn bij Voedselbanken Nederland werken allemaal volgens dezelfde principes. Op het landkaartje kun je zien welke voedselbanken aangesloten zijn bij onze organisatie.

Als een voedselbank niet bij ons is aangesloten, is er geen garantie dat die volgens dezelfde principes werkt als wij (alleen met vrijwilligers, iedereen onbetaald, geen geld aan de strijkstok, alle klanten worden op dezelfde manier behandeld zonder te discrimineren etc.) Zie hiervoor onze uitgangspunten.

Voor de adresgegevens van de voedselbank bij jou in de buurt, klik hier.

Uitgangspunt is dat er maar één voedselbank per gemeente lid kan zijn van de landelijke vereniging. Er kunnen wel meerdere uitgiftepunten zijn per (lokale) voedselbank. Het kan zijn dat er in jouw gemeente nog geen voedselbank is, maar dat mensen die voedselhulp nodig hebben worden geholpen vanuit een naburige voedselbank.

Informeer daarom eerst bij voedselbanken in de regio en/of de gemeente hoe het in jouw gemeente geregeld is.

Neem contact op met welkom@voedselbankennederland.nl voor informatie over het opzetten van een nieuwe voedselbank.

Nee, de Voedselbank voor Kinderen en de Voedselbank voor Dieren zijn andere organisaties en niet gekoppeld aan Voedselbanken Nederland. De criteria die zij hanteren hoeven dus niet hetzelfde te zijn als die van ons. Geld dat je aan hen doneert komt ook niet bij ons terecht.

Je kunt foto’s en filmpjes over de voedselbank hier en hier vinden.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) stelt elk jaar de criteria op zorgvuldige wijze vast. Heb je inhoudelijke vragen over deze criteria? Je kunt ze stellen via welkom@voedselbankennederland.nl

Je kunt contact opnemen met jouw lokale voedselbank. Klik hier voor de adresgegevens.

Je kunt contact opnemen met jouw lokale voedselbank. Klik hier voor de adresgegevens.

Helaas moeten wij strakke criteria hanteren om mensen in aanmerking te laten komen voor voedselhulp. Voedselbanken willen de criteria graag verruimen, maar ontvangen nu nog niet genoeg voedsel om alle mensen die honger hebben van voedsel te voorzien. Mensen die net boven de criteria uitkomen komen niet in aanmerking voor voedselhulp. Twijfel je of jij in aanmerking komt? Bel gerust naar de voedselbank bij jouw in de buurt.

Wij adviseren je om eerst contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon bij jouw voedselbank om het probleem ter plaatse op te lossen. Als het probleem na één of meerdere gesprekken nog steeds niet opgelost is, kun je contact opnemen met het Voedselbank Servicecentrum, (tel 088 543 543 5).  Een uitgebreide beschrijving van onze klachtenprocedure vind je hier.

In theorie zou iedereen in Nederland – wanneer zij gebruik maken van alle bestaande voorzieningen –  voor zichzelf moeten kunnen zorgen. In de praktijk gebeurt het al te vaak dat door allerlei oorzaken mensen onvoldoende geld overhouden om het gezin te voorzien van primaire levensbehoefte: voedsel. Dan is er dus de voedselbank. Wij bieden ondersteuning zodat mensen de tijd krijgen de obstakels weg te nemen die hen belemmeren in eigen onderhoud te kunnen voorzien.

Om mensen in deze situaties te kunnen blijven ondersteunen kan onze steun dan ook niet oneindig zijn. Voedselbanken bieden noodhulp. De 3 jaar is afgeleid van de termijn waarbinnen normaliter ook schuldsanering opereert en waarbinnen men mag verwachten dat de obstakels overwonnen zijn.

Informeer bij de lokale voedselbank hoe dit geregeld is indien het een vacature van een lokale voedselbank betreft.

Landelijke vrijwilligers (bestuursleden en medewerkers van het Voedselbank Servicecentrum) kunnen desgewenst gebruikmaken van een (bescheiden) onkostenvergoeding.

De voedselbanken voorzien veel mensen van eten. De behoefte is echter veel groter en met jouw donatie zijn de voedselbanken in staat om nog meer mensen van eten te voorzien. Zo zijn er erg veel kinderen in Nederland die elke dag met honger naar school gaan. De voedselbanken willen ook deze grote groep kinderen helpen door hen gezonde voeding aan te bieden. De voedselbanken kopen geen eten van jouw bijdrage. Wij betalen er andere zaken van zoals huisvesting, vervoer, kratjes, koelboxen maar ook bv de energierekening.

Zie onze jaarverslagen voor cijfers over aantallen mensen die we helpen en bijdragen die we ontvangen.

Ja dat kan! Dit kun je aangeven op het moment dat je afrekent via de doneerpagina.

Giften aan onze stichting kunnen binnen de grenzen van de wet worden afgetrokken bij de inkomstenbelastingaangifte omdat Voedselbanken Nederland de ANBI-status heeft. Ook veel aangesloten lokale voedselbanken hebben deze ANBI-status. Zie verder de website van de belastingdienst.

Dat verschilt per voedselbank. Niet elke voedselbank heeft genoeg vrijwilligers om ook andere producten dan voedsel in te zamelen, te sorteren en te verdelen. Informeer daarom bij de voedselbank in jouw gemeente of je ze ook daadwerkelijk helpt met andere producten dan eten en drinken.

Daar kunnen we geen eenduidig ‘ja’ of ‘nee’ op antwoorden. Voedselbanken Nederland is zeker op zoek naar verse producten. De meeste voedselbanken leveren niet elke dag eten uit aan klanten. De periode tussen aanleveren en uitdelen is daarom kritisch. Wij vragen je daarom contact op te nemen met de (lokale) voedselbank als je verse producten wilt aanbieden.

Voedselbanken Nederland houdt zich strikt aan de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ons voedsel is dus veilig. Het zogenaamde infoblad 76 is onze richtlijn, opgenomen als bijlage A in ons Handboek Voedselveiligheid.

Wanneer de verhouding van je inkomsten en uitgaven zo is dat je niet meer in je levensonderhoud kunt voorzien, dan heb je wellicht recht op een voedselpakket van de voedselbank. Kijk voor meer informatie over de precieze voorwaarden op https://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/kom-ik-in-aanmerking-voor-een-voedselpakket/.

Voedselbanken Nederland en de aangesloten lokale voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers en betalen geen salarissen. Ook niet aan bestuurders. In ons jaarverslag en jaarrekening lees je waaraan wij ons geld wel uitgeven.

Ben je een particulier? Neem dan contact op met de dichtstbijzijnde voedselbank in jouw buurt. Voedselbanken Nederland is een koepelorganisatie en heeft geen eigen uitdeelpunten.

Bent je ondernemer? Afhankelijk van jouw werkgebied (gemeentelijk, regionaal, landelijk of internationaal) vragen wij je contact op te nemen met de lokale voedselbank, onze contactpersonen in jouw regio of het landelijk bestuur. Op onze contactpagina vind je meer informatie. Of bel even naar ons servicecentrum: 088 5435435

Alle lokale voedselbanken verdelen voedsel, maar lang niet allemaal verdelen ook non-food.

22% van alle klanten is binnen 3 maanden weer weg.
57 % van alle klanten is binnen een jaar weer in staat om zelf aan voedsel te komen.
12 % is na drie jaar helaas nog afhankelijk van voedselhulp  (de besluitvorming over incidentele verlenging wordt overgelaten aan lokale bestuurders).

Je kunt in principe maximaal 3 jaar klant zijn bij een voedselbank. Tussentijds vinden er regelmatig herbeoordelingen plaats. Dit gebeurt door de lokale voedselbank, de gemeente of een andere professionele instantie. Ongeveer 90% van de klanten functioneert vrij snel weer zelfstandig. Het is aan individuele voedselbanken om te beoordelen hoe om te gaan met klanten die na drie jaar nog steeds aan de toekenningscriteria voldoen.

Voor daklozen is er per gemeente beleid geformuleerd.

Kort samengevat komt het er veelal op neer dat daklozen in aanmerking komen voor: dak, brood, douche en bed. Ze moeten dat betalen uit de uitkering die ze krijgen. Omdat op deze categorie ook aparte hulpverlening is geregeld, is deelname aan de voedselbank in veel gemeenten niet aan de orde. Ook is er het praktische probleem dat de meeste voedselbanken maar een of twee keer per week voedselpakketten uitdelen en de daklozen niet de mogelijkheden hebben om met name de verse spullen verantwoord op te slaan. We zien wel met enige regelmaat dat daklozen, wanneer ze weer een dak boven hun hoofd hebben een tijdje klant van de voedselbank zijn.

Ja zeker. veel zelfs. Voedselbanken vinden het onacceptabel dat er in Nederland kinderen zijn die honger hebben. Dat kinderen met honger naar school gaan. Het komt het overal in Nederland voor: op dorpsscholen en in achterstandswijken, in de grote steden en op het platteland. Soms zijn er meer dan 20 van deze schrijnende gevallen per klas.
Elk jaar helpen de voedselbanken duizenden kinderen aan eten. Vorig jaar (2019) maar liefst 33.000.

Voedselbanken streven ernaar om te voldoen aan de Richtlijnen van de Schijf van Vijf. Daarbij zijn we wel afhankelijk van wat we gedoneerd krijgen, omdat wij geen voedsel inkopen maar voedselverspilling tegen gaan. Bij het samenstellen van voedselpakketten voor gezinnen, proberen we rekening te houden met de leeftijd en het aantal kinderen.

Onderzoek naar belang goede voeding bij kinderen
Er is veel onderzoek gedaan naar het belang van voldoende en gezonde voeding bij kinderen. Met een lege maag naar school gaan is niet bevorderlijk voor de leerprestatie en groei van een kind. Op website van voedingscentrum.nl staat veel informatie over gezonde voeding voor kinderen in diverse leeftijdsgroepen.

Zelfredzaam maken
Kinderen die opgroeien in armoede lopen een verhoogd risico zelf later ook in een situatie van armoede terecht te komen.
Eén van de uitgangspunten van ons werk is daarom dat onze klanten, naast voedselhulp, ook geholpen worden om zo snel mogelijk weer zelfredzaam te worden. Dat doen we niet zelf, maar daarbij maken we gebruik van experts in ons netwerk.

Samenwerking Jarige Job
Sinds 2015 werkt Voedselbanken Nederland officieel samen met Stichting Jarige Job. Daardoor ontvangen kinderen van de voedselbank op hun verjaardag een doos vol verrassingen.

Onze conclusie is dat armoede iedereen overkomen kan. Door een samenloop van omstandigheden kan het dubbeltje (uiteindelijk) de verkeerde kant opvallen. Er is geen ‘gemiddelde’ klant. Elke klant heeft een eigen verhaal.

Ons klantenbestand is heel divers:
• Een goed opgeleide zelfstandige ondernemer, die zijn zaak onderuit ziet gaan en schuldeisers nog tienduizenden euro’s moet betalen; In 2013 meldden veel ZZP’ers en MKB’ers zich bij ons. Als er een paar maanden nauwelijks opdrachten binnenkomen, is het spaargeld snel op.
• Mensen in echtscheiding, die onder druk van de bank hun huis moeten verkopen en met een restschuld opgezadeld zijn.
• Werknemers die door ziekte of een ongeval (tijdelijk) niet meer kunnen werk of van wie het contract niet verlengd wordt.
• Alleenstaande ouders met kinderen die in geldproblemen komen, bij voorbeeld doordat de andere ouder geen alimentatie betaalt.
• Ontslagen werknemers, die te lang op een uitkering wachten en daardoor hun laatste spaarcenten hebben moeten aanspreken.
• Ouderen met een AOW-uitkering die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.

Slechts een deel van onze cliënten heeft problematische schulden. Deze schulden zijn vaak ontstaan vanuit de gedachte zolang mogelijk ‘normaal’ te kunnen (of moeten) blijven leven. Zo zijn er mensen met betaald werk (20%) en een (middel)hoge opleiding. Vakanties, merkkleding, schoolreisjes en betaalde sporten zijn allang doorgestreept. Kleren kopen ze meestal tweedehands. Bovenstaande groepen komen vaak terecht in de vicieuze armoedecirkel: te weinig geld, gezondheidsproblemen door eenzijdige en/of slechte voeding, een toenemend sociaal isolement, verleid worden tot het afsluiten van ‘goedkope’ leningen. De problemen stapelen zich geleidelijk op totdat ze vastlopen. Als Voedselbanken Nederland kunnen wij via het uitdelen van voedselpakketten tijdelijk wat druk van de ketel halen. Zo krijgen onze cliënten de ruimte actief aan verbetering van hun situatie te werken.

De voedselbanken hebben twee hoofddoelstellingen geformuleerd:
• het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
• het voorkomen van verspilling van goed voedsel.
 
Wij zijn dus op zoek naar voedsel dat anders vernietigd zou worden. Als een voedselbank lokaal niet in staat is om een minimaal pakket samen te stellen, hebben ze toestemming om incidenteel eten te kopen.

Op de pagina met Feiten & Cijfers staan de meest recente cijfers vermeld.

Geen enkele voedselbank is op dit moment gesloten vanwege corona.

Neem telefonisch contact op met de dichtstbijzijnde voedselbank. Klik hier voor en overzicht met alle voedselbanken.

Neem telefonisch contact op met jouw voedselbank om samen tot een oplossing te komen.

Bel eerst je huisarts. Neem daarna telefonisch contact op met jouw voedselbank. Kom absoluut niet naar de voedselbank toe. Jouw voedselbank zoekt naar een oplossing voor jou.

Voedselbanken worden overspoeld door mensen die willen helpen. Dat wordt enorm gewaardeerd! De hulpvraag verschilt per voedselbank. Om een paar voorbeelden te geven. Sommige voedselbanken proberen om veiligheidsredenen met zo min mogelijk mensen het werk te doen. Andere voedselbanken missen personen op sleutelposities. Weer anderen zoeken naar een tijdelijk locatie waarbij klanten genoeg afstand kunnen houden van elkaar. Ook privacy redenen kunnen een rol spelen. Wij, de landelijke vereniging, houden een centrale lijst bij met organisatie die hun hulp aanbieden. De voedselbanken weten dat ze deze kunnen raadplegen en zullen zelf contact opnemen. Het kan dus zijn dat je deze week niets hoort maar volgende week wel.

Sommige voedselbanken publiceren hun hulpvraag op hun website. http://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/voedselbank-in-de-buurt/

Ook op www.werkenbijdvoedselbanken.nl staan actuele vacatures.

Voedselbanken worden overspoeld door mensen die willen helpen. Dat wordt enorm gewaardeerd! De hulpvraag verschilt per voedselbank. Om een paar voorbeelden te geven. Sommige voedselbanken proberen om veiligheidsredenen met zo min mogelijk mensen het werk te doen. Andere voedselbanken missen personen op sleutelposities. Weer anderen zoeken naar een tijdelijk locatie waarbij klanten genoeg afstand kunnen houden van elkaar. Ook privacy redenen kunnen een rol spelen. Wij, de landelijke vereniging, houden een centrale lijst bij met organisatie die hun hulp aanbieden. De voedselbanken weten dat ze deze kunnen raadplegen en zullen zelf contact opnemen. Het kan dus zijn dat je deze week niets hoort maar volgende week wel.

Sommige voedselbanken publiceren hun hulpvraag op hun website. http://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/voedselbank-in-de-buurt/

Ook op www.werkenbijdvoedselbanken.nl staan actuele vacatures.

Dat verschilt per voedselbank en is vaak een complexiteit van factoren maar heeft altijd te maken met de gezondheidsrisico’s voor de vrijwilligers en klanten.

Op dit moment ontvangen veel voedselbanken het liefst gelddonaties van particulieren, om zo min mogelijk contactmomenten te hebben. We vragen supermarkten en fabrikanten en lokale bedrijven om voedselsteun. Doneren kan via de website van de lokale voedselbank of via http://voedselbankennederland.nl/steun-ons/steun-voedselbank-donatie/

Veel dank dat jullie aan ons denken!

Meld je dan alsnog aan op de website als vrijwilliger, want misschien is dit binnenkort wel nodig. Aanmelden kan hier: http://voedselbankennederland.nl/steun-ons/vrijwilliger-worden/

Voedselbanken worden overspoeld door mensen die willen helpen. Dat wordt enorm gewaardeerd! De hulpvraag verschilt per voedselbank. Om een paar voorbeelden te geven. Sommige voedselbanken proberen om veiligheidsredenen met zo min mogelijk mensen het werk te doen. Andere voedselbanken missen personen op sleutelposities. Weer anderen zoeken naar een tijdelijk locatie waarbij klanten genoeg afstand kunnen houden van elkaar. Ook privacy redenen kunnen een rol spelen. Wij, de landelijke vereniging, houden een centrale lijst bij met organisatie die hun hulp aanbieden. De voedselbanken weten dat ze deze kunnen raadplegen en zullen zelf contact opnemen. Het kan dus zijn dat je deze week niets hoort maar volgende week wel.

Sommige voedselbanken publiceren hun hulpvraag op hun website. http://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/voedselbank-in-de-buurt/

Ook op www.werkenbijvoedselbanken.nl staan actuele vacatures.

De voedselbank geeft wekelijks ongeveer 90.000 mensen te eten. En dat worden er meer. We hebben dus heel veel eten nodig. De initiatieven van de horeca juichen we dan ook zeker toe. We zijn in gesprek met al onze vaste leveranciers om de continuïteit van het voedselaanbod te waarborgen.

Nee, de meeste voedselbanken zetten hun werkzaamheden gewoon door en delen voedsel uit. Wij zijn de voedselbank.

Ja, wij kunnen financiële steun hard gebruiken. Doneer hier: http://voedselbankennederland.nl/steun-ons/steun-voedselbank-donatie/

Ja dat klopt. Het is de bankrekening van onze servicebank provider.
Die stort vervolgens de bedragen periodiek naar onze eigen bankrekening.