Info over aftrekken giften zakelijk. Website belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/aftrekbare_giften

Indien u een factuur wilt ontvangen van een donatie dan kan dat. Intern: graag de contactgegevens doorsturen aan Jolijda Berkhout, team fondsenwerving, jolijda.berkhout@voedselbankennederland.nl