Ja, deze zijn voor alle voedselbanken hetzelfde. Jaarlijks bepalen de circa 170 voedselbanken de toelatingscriteria.