In 2020 zamelen de voedselbanken ca. 50 miljoen producten in met een totale waarde van 74 miljoen euro. Het merendeel daarvan is voedsel dat anders verspild zou worden. Dat is ca. 2% van de totale waarde van voedsel dat jaarlijks wordt verspild in Nederland. Wist je dat niemand honger hoeft te hebben als we de voedseloverschotten aan hen geven?