De voedselbanken geven “noodhulp”, de overwaarde wordt buiten beschouwing gelaten bij de financiele beoordeling voor de toekenning van een voedselpakket.