Er staat helemaal niemand op de pay-roll bij de voedselbanken. Ook bestuursleden en staff krijgen niet betaald.