Iedereen gaat alles op alles zetten om de voedselbank te helpen. De ambassadeurs van de voedselbanken zijn hier ook bij betrokken.