Er zijn nauwelijks nog problemen. De voedselbanken hebben hun werkwijze waar nodig aangepast zodat ze zonder gezondheisrisico’s voor klanten en vrijwilligers kunnen opereren.