Wat zijn de criteria om een voedselpakket te krijgen?

Wat zijn de criteria om een voedselpakket te krijgen?

De verhouding van je inkomsten en uitgaven is zo dat je niet meer in je levensonderhoud kunt voorzien. Momenteel kunnen de voedselbanken alleen de meest schrijnende gevallen helpen. Het kan dus zo zijn dat je volgens de criteria in aanmerking komt, maar dat vanwege de grote vraag de voedselbanken je aanvraag niet kunnen honoreren. Kijk voor meer informatie over de precieze criteria hier.