Voedselbanken Nederland, is de landelijke koepelorganisatie waarbij circa 170 plaatselijke voedselbanken en tien distributiecentra aangesloten zijn.