Geld dat de voedselbanken krijgen via donateur, gebruiken wij voor het betalen van brandstof, transportmiddelen, huur, stroom en dergelijke.