Geld dat de voedselbanken krijgen via sponsors, gebruiken wij voor het betalen van brandstof, transportmiddelen, huur, stroom en dergelijke.