Waarom kopen de voedselbanken geen eten als ze tekort hebben?

De voedselbanken hebben twee hoofddoelstellingen geformuleerd:
• het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
• het voorkomen van verspilling van goed voedsel.
Wij zijn dus op zoek naar voedsel dat anders vernietigd zou worden.
Geplaatst in .