Waar kan ik terecht met mijn probleem of klacht?

Waar kan ik terecht met mijn probleem of klacht?

Voedselbanken Nederland kent een (door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurde) geschillenregeling. Deze regeling is opvraagbaar bij het VB servicecentrum. Klik hier voor de uitgebreide klachtenprocedure.