Voedselbanken Nederland kent een (door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurde) geschillenregeling. Deze regeling is opvraagbaar. mail naar welkom@voedselbankennederland.nl of kijk op de website voor de uitgebreide klachtenprocedure. http://voedselbankennederland.nl/wat-we-doen/klachten-over-voedselbank/