Ja dat mag vaak wel, je moet altijd wel toestemming vragen aan de uitkerende instantie