Voedselbanken werken alleen met onbetaalde vrijwiligers. Wel worden reiskosten vergoed.