Voedselbanken leveren aan gezinnen waar kinderen deel van uitmaken. We geven lokaal de verjaardagspakketten van Stichting Jarige Job aan onze klanten als ze een jarig kind hebben. 37% van de mensen die we helpen is jonger dan 18 jaar (cijfers 2019)