Bespreek dat met je leidinggevende of met het lokale aanspreekpunt voor vrijwilligers.