22% van alle klanten is binnen 3 maanden weer weg.
57 % van alle klanten is binnen een jaar weer in staat om zelf aan voedsel te komen.
12 % is na drie jaar helaas nog afhankelijk van voedselhulp  (de besluitvorming over incidentele verlenging wordt overgelaten aan lokale bestuurders).