Machtiging afgeven

Wil je een machtiging afgeven en structureel één of meer gezinnen helpen? Dat kan online, op deze pagina. Je kunt kiezen voor een maandelijkse of een jaarlijkse afschrijving van een bedrag van jouw bankrekening.

  Machtiging tot periodieke betaling

  Frequentie

  MaandelijksJaarlijks

  Bedrag

  € 10,=€ 20,=€ 30,=€ 40,=€ 50,=Anders

  Gegevens

  (niet verplicht):
  VrouwMan

  Betaling via mijn bankrekening

  Afronding

  Om de donatie succesvol af te ronden vragen wij jou twee vinkjes te zetten:

  De donatie wordt rond de 25e van de maand afgeschreven.

  Donatie stopzetten

  Een opzegging ontvangen we bij voorkeur per e-mail met uw naam en adresgegevens,
  en uw IBAN-nummer naar donateurs@voedselbankennederland.nl.
  Als u niet beschikt over internet kan een brief worden gestuurd met uw naam en adresgegevens, 
  IBAN-nummer naar Voedselbanken Nederland / t.a.v. Donateursadministratie, Meidoornkade 19, 3992 AG Houten.