Persbericht- Meer mensen maken gebruik van de voedselbanken

Meer mensen maken gebruik van de voedselbanken
In de eerste helft van 2019 hielpen de voedselbanken 8 % meer huishoudens dan in dezelfde periode van voorgaande jaar. Het aantal kinderen steeg met bijna 7%. Er zijn grote lokale verschillen voor wat betreft de hoeveelheid beschikbaar voedsel.

Flinke groei aantal klanten

Uit de halfjaarsenquete [1] onder de voedselbanken blijkt dat het klantenaantal nog steeds toeneemt. Het aantal geholpen huishoudens steeg met 8%. Het aantal kinderen steeg met bijna 7%
De samenstelling van het klantenbestand lijkt te veranderen. Er werden relatief meer alleenstaanden en éénouder gezinnen geholpen. Het aantal ouderen dat een beroep doet op voedselhulp stijgt ook. Dit zou kunnen komen doordat de kosten van levensonderhoud harder zijn gestegen (BTW verhoging, en energie) dan de pensioenen en AOW.
Voedselbanken zijn sinds enige tijd bezig om klanten die nu nog ‘onder hun radar’ vallen op te zoeken. Mensen die aan de toelatingscriteria voldoen, maar zich om redenen van schaamte en/of onbekendheid, nog niet melden. Dit heeft lokaal al tot successen geleid.

Grote lokale verschillen in hoeveelheid beschikbaar voedsel

Voedselbanken zamelen voedsel in dat anders verspild zou worden. Klanten ontvangen wekelijks voedsel met een gemiddelde waarde van zo’n 43 euro. Voedselbanken Nederland signaleert dat er grote verschillen bestaan tussen de voedselbanken. Om allerlei redenen, waaronder een tekort aan vrijwilligers, slagen niet alle voedselbanken erin om voldoende, goed voedsel in te zamelen. Sommige voedselbanken zijn actief in gebieden waar weinig filialen van supermarkten zitten. Voor hen is het lastig om voldoende voedsel in te zamelen.

Vrijwilligers gezocht

Diverse voedselbanken kampen met een tekort aan vrijwilligers. Daardoor kan het voedsel dat bij supermarkten beschikbaar is, niet altijd tijdig en op een voedselveilige manier worden opgehaald en gedistribueerd. Voedselbanken verwachten de komende jaren veel extra vrijwilligers, met allerlei soorten ervaringen en expertises, nodig te hebben.

Houten, 20 augustus 2019

[1] 146 voedselbanken (van de 169 leden van Voedselbanken Nederland) vulden de halfjaar enquête in. Er zijn geen betrouwbare regionale cijfers beschikbaar, omdat in sommige regio’s de data van grotere voedselbanken ontbreken.

Wellicht ook interessant voor jou

Deel dit bericht op sociale media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email