Overzicht voedselbanken in NL

Klik in de zoekresultaten op de lichtblauwe plaatsnaam om direct naar de website van een lokale voedselbank te gaan. Lokale voedselbanken kunnen wijzigingen in hun NAW-gegevens doorgeven aan het VB-Servicecentrum.

Let op: de meest nabijgelegen voedselbank is niet altijd de aangewezen voedselbank voor de opgegeven locatie (omdat verzorgingsgebieden samenvallen met gemeentegrenzen).

In dit document treft u de contactgegevens van de distributiecentra (DC’s).