Onbekendheid, schaamte en trots belemmeren komst naar voedselbank

Begin van het jaar kondigden de voedselbanken aan actiever op zoek te gaan naar mensen die nu nog onder hun radar blijven. Mensen die voldoen aan de leefgeldcriteria van de voedselbanken, maar zich om onbekende redenen nog niet aanmelden.
Afgelopen maanden hield een aantal voedselbanken een enquête onder hun klanten met als doel de barrières in beeld te krijgen. Veel klanten bleken bereid om mee te werken en leverden een constructieve bijdrage. Schaamte en trots worden nog steeds vaak genoemd als reden om niet te gaan. Maar ook onbekendheid met de aanmeldingsprocedure en wat men kan verwachten wordt genoemd. De enquête zal worden uitgezet bij meerdere voedselbanken zodat zowel lokaal als landelijk beter aangesloten kan worden bij de leefwereld van potentiële klanten.

Schulden, baanverlies en ziekte meeste genoemde oorzaak

In de enquête werd tevens gevraagd naar de reden/oorzaak dat men klant geworden was. Schulden werden het meest genoemd, gevolgd door ziekte en baanverlies. Diverse personen gaven aan wel werk te hebben (als ZZP’er of in dienstverband) maar toch voedselhulp nodig hebben om rond te komen.

Drempelverlagende acties

De voedselbanken experimenteren volop met initiatieven om mogelijke drempels te verlagen Het aantal voedselbanken dat de uitgifte niet langer middels een kratje verzorgt, maar via een winkel, neemt nog steeds toe. Daarbij wordt de voedselbank locatie omgebouwd tot een soort winkel met schappen, koel- en vrieskasten. Klanten waarderen het enorm als ze daar zelf hun boodschappen kunnen pakken. In deze Week van de Voedselbanken houden diverse voedselbanken een Open Dag. Geïnteresseerden waaronder potentiële klanten, kunnen dan in alle rust rondkijken en kennismaken.
Recent werd de website ‘hoewerktdevoedselbank.nl gelanceerd. Via een meertalige animatie wordt op heldere en eenvoudige wijze het werk van de voedselbanken in beeld gebracht. Met deze website proberen de voedselbanken laaggeletterden te bereiken.

De_week_vd_Vedselbanken

Wellicht ook interessant voor jou

Deel dit bericht op sociale media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email