Langdurige armoede nam in 2016 toe in Nederland

Het CBS meldt 17 januari 2018 dat de langdurige armoede in Nederland toeneemt. Zo’n 224.000 huishoudens hadden in 2016 al vier jaar of langer een inkomen onder de zogeheten lage-inkomensgrens; dat is zo’n 15.000 meer dan in 2015. In totaal leefden 590.000 huishoudens in 2016 in armoede. De voedselbanken ondersteunden van dit aantal ruim vijf procent (30.500 huishoudens).

In 2016 bedroeg de lage-inkomensgrens 1.030 euro voor een alleenstaande, 1.370 euro voor een alleenstaande ouder met één kind en 1.940 euro voor een koppel met twee kinderen.

Het Centraal Planbureau verwacht dat over 2017 en 2018 de totale armoede licht daalt.

Geplaatst in Nieuws.