Blog

Kansen liggen voor het grijpen via NIFE

Om al het binnengekomen voedsel te kunnen ontvangen, sorteren, verwerken en opslaan wordt er veel energie verbruikt. Bijvoorbeeld voor de grote koelingen en de loopbanden. Natuurlijk moet ook de energierekening betaald worden. Het bedrijf NIFE helpt voedselbanken hierbij. Dit heeft al een jaarlijkse besparing van €5.000 opgeleverd en €6.740 aan belastingteruggave opgeleverd bij de 2 pilot voedselbanken en heeft daarnaast veel kostbare tijd van vrijwilligers bespaard.

Omdat voedselbanken een ANBI status hebben, kan er ook bespaard worden op de energiebelasting. NIFE regelt op dit moment de teruggave energiebelasting voor VB Rotterdam. Ze namen contact op met de Belastingdienst en zorgden ervoor dat alle benodigde documenten werden aangeleverd. Dit heeft VB Rotterdam een besparing van €6.740 opgeleverd naast de jaarlijkse besparing van €5.000 op directe energiekosten.

Ook andere voedselbanken kunnen hier hun voordeel mee doen. Dit kan ook als men nog een doorlopend energiecontract heeft.

Het team Fondsenwerving & Inkoop wil elke voedselbank aansporen om nog voor de zomer contact op te nemen met NIFE, om te zorgen dat er zo snel mogelijk bespaard kan worden. De contactpersoon bij NIFE is Carla Gillemans, te bereiken op carla@nife.nl  of op 0174 – 525 640

Verdere informatie is opvraagbaar via team Inkoop (Servicecentrum Houten)

nife

No Comments

Leave a Comment